Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Plan zajęć

Prosimy o sprawdzanie planów zajęć przed każdym zjazdem

Ośrodek oznaczony lit. "P" oznacza PKiN, lit. "K" - Karmelicka 10, lit. "e" oznacza zajęcie w formie e-learningu (nauka online).

 

Listy studentów przyjętych na I semestr,  studia niestacjonarne:

Podział na lektoraty I semestr studia niestacjonarne (licencjackie oraz magisterskie) - zajęcia piątkowe.

 

Wykaz godzin dla semestrów od I do V (studia niestacjonarne) Tryb A

Wykaz godzin dla semestrów od I do V (studia niestacjonarne) Tryb B

Wykaz godzin dla semestrów zerowych - faz01, fhz01, frz01, fnid01 (studia niestacjonarne)

Wykaz godzin dla semestrów od I do V (studia stacjonarne)

Wykaz godzin dla semestrów zerowych fad01, fhd01 (studia stacjonarne)

 

O G Ł O S Z E N I A   I   K O M U N I K A T Y

Uwaga grupa lektoratowa A-Z13 (angielski)

Zajęcia z z mgr J. Trzcionką dnia 9.10.2020 r. (piątek) nie odbędą się. Zajęcia te zostaną odrobione w innym terminie.

Uwaga grupa lektoratowa H-Z21 (hiszpański)

W dniu 9.10.2020 r. (piątek) nie odbędzie się spotkanie online na Webex Meetings z mgr J. Siudą. Pani mgr J. Siuda udostępni Państwu materiały.

 

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…