Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Oferty

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień 2015 r. będzie realizowany Projekt "Praktyki u Marszałka" Nabór wniosków będzie odbywał się w dniach: 9-19 czerwca 2015 r. (na lipiec);19-30 czerwca 2015 r. (na sierpień i wrzesień). Szczegółowe informacje : http://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2234,praktyki-u-marszalka.html
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oferuje możliwość odbycia praktyk, formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Centrum. Chętnych zapraszamy już teraz do Dziekanatu.
 • MNiSW zachęca do wzięcia udziału w Programie praktyk w administracji rządowej - informacje dotyczące realizacji: I.Informacje ogólne;II.Informacje dotyczące zgłoszeń na praktyki;III.Informacje dotyczące porozumienia w sprawie praktyk; Przydatny link: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_05/6bb541fe22b67a9c6694e92d8490aacf.pdf
 • Europejska Fundacja Praw Człowieka zaprasza studentów Wszechnicy Polskiej do odbycia praktyk. Poszukujemy anglistów do udziału w projekcie „Pomoc mediom polskim na Litwie", Więcej na http://media.efhr.eu/ Oferujemy: Praktyki dostosowane do indywidualnych potrzeb;Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie o odbyciu praktyk wraz z referencjami; Gwarantujemy zdobycie doświadczenia potrzebnego do ubiegania się w przyszłości o pracę na bardzo konkurencyjnym rynku krajowym i międzynarodowym. Swoje CV prześlij na adres mailowy: praktyki@efhr.eu  
 • Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza studentów Wszechnicy Polskiej do odbycia praktyk w swoim urzędzie:Proponujemy współpracę osobom zainteresowanym realizacją zadań rzecznika, zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianej komunikacji społecznej. Istnieje możliwość wyboru zespołu merytorycznego zgodnie z preferencjami. Oferujemy szansę wypróbowania swojej wiedzy i zdobycia doświadczenia przydatnego w dalszej karierze zawodowej.
  Osoby najbardziej zaangażowane mogą ubiegać się o tytuł Ambasadora RPO. Informacje dotyczące praktyk, w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: https://www.rpo.gov.pl/

 •  Uwaga! Studenci, którzy piszą prace dyplomowe z bankowości. Biuro Informacji Kredytowej S.A. uruchomiło zapowiadany program płatnych praktyk dla studentów, więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie BIK.pl: www.bik.pl/akademia/studenci/praktyki;  Kontakt do konsultantów: praktyki.studenckie@bik.pl; 
 •  UWAGA Studenci WSZECHNICY POLSKIEJ (Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne ) mają możliwość ubiegania się o praktyki studenckie w Centrali Poczty Polskiej S.A. i pocztowych placówkach terenowych (z możliwością skierowania do placówki najbliżej miejsca zamieszkania). Praktyki są organizowane indywidualnie. Kontakt: Beata Płoszaj,  Poczta Polska SA, Beata.Ploszaj@warszawa.poczta-polska.pl
 • Uwaga Studenci Wszechnicy Polskiej, kierunek Filologia angielska i rosyjska. Oferowane są nieodpłatne praktyki tłumaczeniowe, celem ich jest realizacja programu praktyk  naszej Uczelni oraz  sprawdzenie swoich sił w obszarze zawodowym, jakim jest tłumaczenie i dubbing filmów, a także współudział  w obsłudze unikalnego eventu. Oferuje się studentom podpisanie bezterminowej umowy o praktyki bezpłatne, którą student może w każdej chwili rozwiązać bez żadnych konsekwencji. Chętnych zapraszamy już teraz do Dziekanatu.

 Zapraszamy po skierowania na praktyki w następujących instytucjach:

 • Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
 • Fundacja: "Promocja Zdrowia"
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Dom Dziecka
 • Szpital Bielański
 • SZPZOZ im. Dzieci Warszawy
 • Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Wola (Wydziały: Spraw Społecznych i Zdrowia, Ochrony Środowiska, Organizacyjny, Oświaty i Wychowania, Zespół Sportu i Rekracji, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej)
 • Główna Biblioteka Lekarska
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki (Wydziały: Polityki Społecznej oraz Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)
O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…