Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej

zapraszają

do udziału w międzyśrodowiskowej konferencji naukowej

w dniach 25-28 listopada 2019 roku w Nałęczowie

„MISTRZOWIE, PEDAGODZY, NAUCZYCIELE”

 

Zapraszamy zarówno osoby wygłaszające referat, jak i słuchaczy pragnących brać udział w dyskusjach.

Pedagodzy są wciąż niedoceniani w naszym społeczeństwie. Zdawano sobie wyraźnie sprawę z ich znaczenia bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Wtedy rolę nauczycieli pełniły na przykład absolwentki pensji motywowane patriotyzmem a nie chęcią zarobków. Właśnie pedagogom zawdzięczamy w znacznej mierze zespolenie Polaków wywodzących się z trzech zaborów, a więc różniących się między sobą kulturowo.

Z reguły pomija się rolę nauczycieli w kształtowaniu człowieczeństwa, każdy z nas powinien zdobyć nie tylko pewien zasób wiedzy naukowej, ale również wymaga pomocy w rozwoju sfery uczuć oraz w odnajdowaniu drogowskazów życiowych. Odpowiedzi na pytania jak istnieć, które spośród wartości uznać za nadrzędne, wymagają mistrza, pedagoga, nauczyciela.

Temat konferencji pozwala zarówno na przedstawienie znaczenia mistrzów, pedagogów, nauczycieli w społeczeństwie, jak również ich roli w kształtowaniu charakteru i światopoglądów jednostek. Można też ten problem ująć w sposób zindywidualizowany, to znaczy przedstawić „własnego” mistrza, pedagoga, czy nauczyciela; jego wpływ na sposób myślenia oraz istnienia.

Termin zgłaszania tytułów referatów oraz wniesienia opłaty – 31 października 2019.

Numer konta: Bank PKO BP (Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli)
18 1020 3219 0000 9102 0076 9174

Koszt 3 noclegów oraz pełnego wyżywienia przez 3 dni, jak również udziału w wydaniu książki zbiorowej po konferencji – 400 zł. Ci z państwa, którzy nie zamierzają publikować rozdziału w książce zbiorowej, wpłacają 350 zł.

Termin nadsyłania po konferencji tekstów do książki 20 grudnia 2019,

na adres mailowy: mariaszyszkowska@wp.pl

 

prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zarządzenie Prezydenta WPANS nr 1/2021
Zarządzenie Rektora nr 19/2022