Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

28 marca 2019 - Konferencja
"Dziecko w świecie języków i kultur"

Plan Konferencji

10.00-10.15 Rejestracja uczestników
 
10.15-10.30 – Dr Katarzyna Grzyb (dyrektor Instytutu Filologii i Pedagogiki we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej) - Uroczyste otwarcie konferencji
 
10.30-11.00 – Dr hab. Anna Odrowąż-Coates (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Habitus – w społecznym polu języka i kultury
 
11.00-11.30 – Dr Grzegorz Śpiewak (The New School for Social Research, New York/ Program DoDoTOK), Dwujęzyczność dla małych i dużych – dlaczego, gdzie i jak?
 
11.30-11.45 Przerwa kawowa
 
11.45-13.30: Grupa 1 – Problemy wychowania i socjalizacji w dobie globalizacji
Czas na wystąpienie prelegenta: maksymalnie 20 minut
 
 1. Dr Joanna Stepaniuk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach), Ochrona praw edukacyjnych dzieci cudzoziemskich w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej.
 2. Dr Edyta Pagel (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie), Różnice kulturowe w wychowaniu dzieci. W poszukiwaniu idealnego wzorca wychowawczego.
 3. Dr Dominika Dykta (Uniwersytet Śląski), Bezpośrednie wyrażanie   uczuć   przez   rodzica w komunikacji z dzieckiem oraz przez dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  we Włoszech i w Polsce – studium przypadków.
 4. Dr hab. Aneta Rogalska-Marasińska (Uniwersytet Łódzki), Powiastka dydaktyczna źródłem wychowania do życia w społeczeństwie wielokulturowym.
 5. Dr Matylda Pachowicz (Collegium Da Vinci w Poznaniu) Temat inności/odmienności w literaturze dla dzieci
   
13.30-14.00 Przerwa kawowa
 
14.00-15.45: Grupa 2 – Kształcenie językowe najmłodszych
Czas na wystąpienie prelegenta: maksymalnie 20 minut
 
 1. Mgr Agnieszka Kruszyńska-Ziaja (Thames British School w Warszawie), Nauczanie języka obcego dzieci w wieku 1-3 – kiedy, po co i jak?
 2. Dr Marta Krasuska-Betiuk (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) –  Dydaktyka języka ojczystego wobec nauczania języka drugiego/ obcego dzieci klas młodszych.
 3. Mgr Anna Sidorczuk (Uniwersytet w Białymstoku), Literatura dziecięca w języku podlaskim.
 4. Dr Małgorzata Ziółek-Sowińska (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie), The songs of slave children, slave lullabies and spirituals.
 5. Mgr Agata Marciniak (Uniwersytet Łódzki), Wykorzystanie metody teatru Kamishibai w edukacji globalnej.
   
15.45-16.00 Przerwa kawowa
 
16.00-17.45: Grupa 3 – Problemy adaptacji językowej i kulturowej
Czas na wystąpienie prelegenta: maksymalnie 20 minut
 
 1. Dr Katarzyna Lesicz-Stanisławska (Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie), Po reformie… Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego z perspektywy ucznia obcokrajowca – studium przypadku.
 2. Dr Dominika Wiśniewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Dwukulturowość Koda – dzieci słyszących niesłyszących rodziców.
 3. Mgr Sylwia Roguska, Eklektyzm metodyczny w domowej adaptacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 4. Mgr Claudia Chovgrani (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Znaczenie edukacji międzykulturowej w adaptacji dziecka innej narodowości w grupie przedszkolnej – próba ujęcia problemu.
 5. Dr Elżbieta Jeranowska (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie), Błędy interferencyjne o podłożu leksykalnym i semantycznym u dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego w środowisku rosyjskojęzycznym na tle zarysu historii nauczania języka polskiego w Sankt Petersburgu
17.45-18.00 – Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji.
 
Obrady i przerwa kawowa odbędą się w PKiN, 8 piętro, sala 803

 

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zarządzenie Prezydenta WPANS nr 1/2021
Zarządzenie Rektora nr 19/2022