Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

LIST REKTORA
do Absolwentów Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie

Drogie Absolwentki, Drodzy Absolwenci

Zbliża się dwudziesta rocznica powołania do życia Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie. W ciągu tych 18 lat Wszechnica wypromowała ponad 8400 absolwentów w tym 2500 absolwentów na kierunku administracja. Nie ma prawdopodobnie gminy ani starostwa na Mazowszu, w którym by nie pracowali absolwenci WPSW. Wszechnica jest Uczelnią ogólnodostępną dla wszystkich, którzy chcą nie tylko zdobywać wysokie kwalifikacje zawodowe, ale też chcą poznać inne kultury i poszukiwać uniwersalnych wartości.

Wszechnica współpracuje z ponad czterdziestoma uniwersytetami z Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Ameryki Południowej i USA. W ramach programu Erasmus studenci Wszechnicy mogą odbywać część studiów na dobrych zagranicznych uniwersytetach, profesorowie z zagranicy prowadzą wykłady w WPSW, wykładowcy polscy korzystają
z zaproszeń uniwersytetów zagranicznych.  

Obecnie Wszechnica prowadzi studia dwustopniowe /licencjackie i magisterskie/ na pięciu kierunkach /administracji, pedagogice, finansach i rachunkowości, bezpieczeństwie wewnętrznym i neofilologii/ i ponad trzydziestu specjalnościach. Każdego roku poszerzana jest oferta edukacyjna o nowe specjalności, kierunek lub wyższy poziom kształcenia. Warto bliżej zapoznać się z ofertą edukacyjną na stronie internetowej WPSW, są tam autorskie studia, których nie mają inne Uczelnie.

W tym roku na życzenie absolwentów studiów licencjackich uruchamiamy na kierunku Administracja studia magisterskie. Zapraszamy na te jakże ważne w każdej działalności zarządczej studia. Obecnie otwierane studia magisterskie zawierają autorski program w zakresie pięciu specjalności:

1.     prawa samorządowego z rozszerzonym prawem administracyjnym,

2.     zarządzania i administrowania w przedsiębiorstwie,

3.     administrowania nieruchomościami,

4.     zarządzania w turystyce i hotelarstwie,

5.     informatyki w administracji.

Zapraszamy Absolwentów Wszechnicy Polskiej i osoby polecone przez nich. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora - Absolwenci są zwolnieni z opłaty wpisowego, a także  rekomendowani przez nich kandydaci, jeśli przedstawią rekomendację absolwenta /druk rekomendacji do pobrania na stronie internetowej www.wszechnicapolska.edu.pl/.

Zamieszczone informacje o działalności Wszechnicy przy okazji przygotowywanego Zjazdu absolwentów prosimy traktować jako zaproszenie Państwa do aktywnego uczestnictwa w życiu Uczelni, czyli w czymś co Państwo sami stworzyli. Wszechnica bowiem powstała z wpłat studenckich co jest podstawą do uznania, że główne prawo do Niej mają absolwenci. Warto jednak pamiętać, że wszystko co najcenniejsze w kształceniu uniwersyteckim powstaje między wykładowcą a studentem w sali wykładowej - to ich wspólna praca i wytworzona więź buduje siłę i autorytet Uczelni. Zjazd, nad którego programem pracujemy wspólnie z Stowarzyszeniem Absolwentów i Studentów „ENERGEIA” jesteśmy przekonani, że umocni istniejącą wspólnotę.

Jako wyraz zainteresowania pracami nad Zjazdem a w przyszłości uczestniczenia
w nim, prosimy o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o przygotowaniach tej uroczystości i podanie do sekretariatu Zjazdu aktualnego telefonu, adresu pocztowego, e-mail kierunku oraz datę ukończenia studiów.

Z akademickim pozdrowieniem
Rektor prof. dr Zdzisław Gajewski    

 

 

Sekretariat Zjazdu prowadzi mgr Katarzyna Kamińska
E-mail
kkaminska@wszechnicapolska.edu.pl
Tel.:+ 48 22 656 68 60

  

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy do udziału w międzyśrodowiskowej konferencji naukowej w…
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów (nie tylko z filologii…