Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

ANTROPOLOGICZNA SZKOŁA FILOZOFII PRAWA MARII SZYSZKOWSKIEJ

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji

Program
ogólnopolskiej, międzyśrodowiskowej konferencji naukowej

 „MISTRZOWIE,  PEDAGODZY, NAUCZYCIELE”

Nałęczów, Aleja Lipowa 16,  willa<Ewelina>, 25-28 listopada 2019 roku

 

Obrady prowadzi Doc. Dr hab. Władysław T. Kulesza, Uniwersytet Warszawski

 

PONIEDZIAŁEK

 

12. Otwarcie konferencji – Burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka

12.10. Wprowadzenie do konferencji

Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska

Uniwersytet Warszawski, Wszechnica Polska

 

12.20. Moi nauczyciele i mistrzowie

Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok, Lublin

 

12.45. Pedagogika zdrowia – współczesne cele

Prof. zw. dr hab. nauk med. Janusz Szymborski

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

 

13.15. Wartość relacji mistrz – uczeń w kształtowaniu postaw młodego lekarza

Lek. med. Piotr Kasztelowicz, Ordynator Oddziału Wewnętrznego

Szpital Powiatowy, Chełmża

 

13.45. DYSKUSJA

14.30. Obiad

 

15.15. Dwa oblicza Mistrza albo Nauczyciel Przepołowiony

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kochan

Kierownik Zakładu Filozofii Kultury, Uniwersytet Szczeciński

 

15.45.Vincent van Gogh – Światło Mistrza

Mirela Nawrot, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Partner

Gliwice

 

16.15.Negacja autorytetów jako zasada społeczeństwa masowego.

Dr Katarzyna Cwynar. Uniwersytet Rzeszowski

Sekretarz Naukowy rocznika <SOFIA>

 16.45. DYSKUSJA

 17.15 Przerwa na kawę

 17.45. Wyobraźnia, pożądanie i zgoda w twórczości prof. Marii Szyszkowskiej

  Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, b. Kierownik Katedry Pokoju i Probacji

      Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

      18.15. Jak Alcybiades

   Sławomir Malinowski, Producent, Scenarzysta, Reżyser

   Autor ogólnopolskich programów popularno-naukowych i reportaży w TV

   Współpracuje z National Aeronauties and Space Administration (NASA)

      18.45. Książka w rękach mistrza

      Prof. SGGW Dr hab. Monika Podkowińska, Kierownik Zakładu

      Komunikacji Społecznej

      Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

      19.15. DYSKUSJA

  20. Kolacja

      20.30. Koncert w wykonaniu Agnieszki Maruchy

      Skrzypaczka, Solistka, koncertowała w większości krajów europejskich i w Azji   

 

     WTOREK

    

     7.30. Śniadanie

 

     8. Feliks Popławski – Wychowawca wielkiej miary

     Dr  Iwona Błaszczak, Wicedyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

     Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

    

     8.30. Profesor Zbigniew Ziembiński – mój nauczyciel prawa

     i nauczyciel bycia prawnikiem

     Prof. zw. dr hab. Marzena Kordela, Katedra Teorii i Filozofii Prawa

     Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

 

9. Zasługi pedagoga międzywojnia Tadeusza Czapczyńskiego dla zintegrowanego  kształcenia językowego w szkole

     Dr Katarzyna Grzyb, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

    

      9.30. DYSKUSJA

 10. Przerwa na kawę

 10.30. Kazimierz Wyka – mistrz krytyki literackiej

 Janusz Termer, Sekretarz Generalny Polskiego Oddziału 

 Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji

 

11. O. Prof. Leon Dyczewski – autorytet rzeczywisty wyzwalający

Prof. dr hab. Teresa Sołtysiak, Kierownik Zakładu Socjologii  Wychowania i Resocjalizacji

oraz Studenci Maria Woźniakowska i Adam Kaczorowski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

 

11.30. Profesor Tadeusz Wroński i jego pedagogika skrzypcowa

 Dr hab. Agnieszka Marucha. Uniwersytet Muzyczny F. Chopina, Warszawa

 

12. Rola nauczyciela w procesie edukacji nieformalnej

Dr Agnieszka Dybowska, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

 

12.30.DYSKUSJA

13.30. Obiad

 

14.30. Skutki i zagrożenia asymilacji językowo-kulturowej. Wizje asymilacji

mniejszości narodowych sprzed 100 lat.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

 

15. DYSKUSJA

15.30.  Przerwa na kawę

 

16. O demokracji w nauce. Mistrzowie, Pedagodzy, Nauczyciele

Prof. dr hab. Robert Jastrzębski

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

 

16.30. Reforma szkolna Janusza Jędrzejewicza

 jako element budowania ładu autorytarnego

Doc. Dr hab. Władysław T. Kulesza

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

 

17. Wolnomularskie ideały Stanisława Kostki Potockiego w utrwalaniu kultury polskiej

Dr Katarzyna Karaskiewicz, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa

 

17.30. DYSKUSJA

 

18. Idea mistrza

Prof. UJK Dr hab.  Anna Kieszkowska

Uniwersytet  Jana Kochanowskiego, Kielce

 

18.30.Jan Szczepański - profesor socjologii jako mistrz, nauczyciel i wychowawca

Prof. UR Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski

 

19. Polscy filozofowie jako mistrzowie języka

Dr Alina B. Jagiełłowicz,  Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski

Prezes Zarządu Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim

 

19.30. DYSKUSJA

20. Kolacja

 

20.30. Spektakl artystyczny - twórca prof. dr hab. Krystyna Leśniak – Moczuk

 

Nowe książki Uczestników konferencji przedstawia prof.zw. dr hab. Maria Szyszkowska  

 

Recytacje w wykonaniu Bogdana Dmowskiego, Niemcy

 

ŚRODA

 

8. Śniadanie

 

8.30. Lew Trocki i jego rola w kształtowaniu teorii i praktyki rewolucyjnego socjalizmu

Redaktor Stefan Owczarz, Niezależny Publicysta, Katowice

 

9.30, Edward Gierek – niespełniony idol lewicy

Dr Edward Karolczuk, Konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Rybnik

 

10. Czego nas uczy XXI wieczna negacja relacji mistrz – uczeń?

Dr Tomasz Kozłowski, Członek Zarządu Polskiego Oddziału

Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji

 

10.30 DYSKUSJA

11.15. Przerwa na kawę

 

12. Odpoczywający umysł wewnętrzny mistrzem

Taoistyczne zamiłowanie do swobody bycia

Arian Kowalski, Doktorant, Uniwersytet Wrocławski

 

12.30. Budda – mistrz pacyfistów

Jan Stępień, Pisarz, Artysta, członek ZLP i SEC, Nałęczów

 

12.45. Drugi człowiek

Anna Cordes, Tłumacz, Prawnik, Ekonomista

Hiszpania

 

13.15.Refleksje o roli autorytetu naukowego w prawie konstytucyjnym

Prof. dr hab. Ryszard Piotrowski

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

 

13.45. DYSKUSJA

14.30. Obiad

 

15.15. Autorytet, mistrz – czy w medycynie jest to możliwe?

Edyta Jakiewicz, Doktorant, Uniwersytet Warszawski

 

15.35. Mistrzowie Aleksandra Rogalskiego

Małgorzata Jaworska – Gilde, Doktorant, Uniwersytet Warszawski

 

15.55. Mistrzynie i uczennice – wzajemne odkrywanie siebie literaturą

Marta Mastoł, Studentka, Uniwersytet Warszawski

 

16.15. DYSKUSJA

17. Przerwa na kawę

 

17.30. Czy można nauczyć religii?

 Poeta, Eseista Mirosław J. Gontarski, Członek ZLP

Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim

 

18. Fenomen przywództwa w mniejszościowych Kościołach i Związkach Wyznaniowych

Prof. dr hab. Tadeusz Mędzelowski, Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia

Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz

 

18.30 Profesor Maria Szyszkowska jako nauczyciel

Witold Dorosz, Doktorant, Uniwersytet Warszawski

 

18.50. Idea mistrza

Magdalena Kierzek, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz

 

19.10. Blaski i cienie relacji mistrz – uczeń

Katarzyna Tynkiewicz, Doktorant, Uniwersytet Warszawski

 

19.30. DYSKUSJA.

ZAMKNIĘCIE OBRAD KONFERENCJI – prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska

 

20.30.Kolacja

Wieczór towarzyski

 

CZWARTEK

 

8. Śniadanie

 

 

 

 

 

 

 

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zarządzenie Prezydenta WPANS nr 1/2021
Zarządzenie Rektora nr 19/2022