Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

22.05.2018 - Relacja z III Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Iberystów


W III Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych Iberystów uczestniczyli między innymi: Alexis Angulo (Meksyk) z Uniwersytetu Śląskiego, Michał Belina, Ewelina Biczyńska i Renata Kugaczewska z Uniwersytetu Warszawskiego, José Carlos Dias (Portugalia) także z Uniwersytetu Warszawskiego, Andria García (Kuba) - Universidad de la Habana, Cecilio Garriga Escribano (Hiszpania)- Universitat Autònoma de Barcelona, Juan Gutiérrez Cuadrado (Hiszpania) - Universidad Carlos III de Madrid oraz Federico Marcó (Argentyna) - Universidad Nacional Arturo Jauretche. Pierwsza część spotkania odbyła się w języku hiszpańskim, a druga - podczas której wystąpili przedstawiciele Instytutu Camõesa w Polsce - po portugalsku.

The Third Polish Conference on Iberic Studies (OSMI) among others was attended by Alexis Angulo (Mexico) from the University of Silesia, Michał Belina, Ewelina Biczyńska and Renata Kugaczewska from the University of Warsaw, José Carlos Dias (Portugal) also from the University of Warsaw, Andria García (Cuba) - Universidad de la Habana, Cecilio Garriga Escribano (Spain) - Universitat Autònoma de Barcelona, Juan Gutiérrez Cuadrado (Spain) - Universidad Carlos III de Madrid and Federico Marcó (Argentina) - Universidad Nacional Arturo Jauretche. During the first part of the meeting the speech was held in Spanish, during the second part with the representatives of the Camões Institute in Poland - in Portuguese.

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zarządzenie Prezydenta WPANS nr 1/2021
Zarządzenie Rektora nr 19/2022