Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Zajęcia  AGROTURYSTYKA , dnia 07.11.2021, studia podyplomowe Zarządzanie szkodami łowieckimi (Edycja IX, sem. I z.8,45 – 15,35)

zostanie przeprowadzony w formie bezpośrednich kontaktów e-mailowych ze Słuchaczami.

Materiały do zajęć oraz sposób zaliczenia /temat pracy/ zostanie przekazany do 14.11.br drogą e-mailowa.

Przepraszamy za zmianę trybu zajęć.

Waldemar Błaszczuk

weblaszczuk@gmail.com

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zarządzenie Prezydenta WPANS nr 1/2021
Zarządzenie Rektora nr 19/2022