Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
w dniu 5 października 2019 r. o godz. 10:00, Aula 803

1. 10.00-10.05 Przywitanie studentów i gości 
HYMN PAŃSTWOWY

2. 10.05-10.20 Wystąpienie JM. Rektora prof. WPSW dr. Zdzisława Gajewskiego

3.  10.25-10.30 IMMATRYKULACJA
GAUDE MATER POLONIA (w tle)
   1. Przyjęcie ślubowania studentów – Prorektor ds. Studiów
   2. Wręczenie legitymacji reprezentacji studentów I semestru, symboliczne pasowanie 
      (JM. Rektor, Prorektor ds. Studiów)

4. 10.30-10.45 Wykład inauguracyjny
na temat „Dylematy ochrony klimatu” wygłosi prof. WPSW dr Janusz Radziejowski 
GAUDEAMUS

5. 10.45-11.00 Wystąpienia
   1.    Odczytanie listów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego – dr Katarzyna Grzyb   
   2.    Wystąpienia gości
   3.    Wystąpienie Przedstawiciela Rady Samorządu Studenckiego – Daria Tarsała  

6. 11.00 Zakończenie uroczystości

Obecność studentów I roku na uroczystości Inauguracji jest obowiązkowa
 

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości