Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

  Informacja dla studentów filologii

         

         Szanowni Państwo, informujemy, że wykładowcy systematycznie zamieszczają dla Państwa materiały na platformie e-learningowej, które są niezbędne do osiągnięcia przez Państwa zaplanowanych efektów uczenia się. Kody dostępu do poszczególnych przedmiotów zostały opublikowane w wirtualnym dziekanacie. Platforma stanowi obecnie główne narzędzie do porozumiewania się studentów z wykładowcami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne. W razie problemów technicznych z obsługą platformy prosimy kontaktować się z administratorem mgr. inż. Jarosławem Różańskim e-learning@wszechnicapolska.edu.pl . W razie braku kontaktu z którymś z wykładowców proszę powiadamiać dyrektor Instytutu Filologii i Pedagogiki dr Katarzynę Grzyb kgrzyb@wszechnicapolska.edu.pl

 

          Już wkrótce zostaną uruchomione zajęcia z praktycznej nauki języka – ze słuchania i mówienia oraz z wymowy – na dodatkowej platformie umożliwiającej łączenie się online wykładowcy ze studentami. Liczba godzin i przygotowanie do zaliczenia przedmiotów będzie zrealizowane zgodnie z planem. Informacje o terminach zajęć online zostaną przekazane Państwu za pośrednictwem wirtualnego dziekanatu.

Dyrektor Instytutu Filologii i Pedagogiki
dr Katarzyna Grzyb

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zarządzenie Prezydenta WPANS nr 1/2021
Zarządzenie Rektora nr 19/2022