Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA w WARSZAWIE

zaprasza:

na warsztaty pt.

„Kuźnia kreatywności - jak zmieniać stereotypowe myślenie.”

w dn. 27.11.2018,

przy ulicy Karmelickiej 10, parter, aula 4

Celem zajęć warsztatowych jest zapoznanie uczestników z wiedzą i metodami dotyczącymi kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, pokonywania barier i ograniczeń własnego myślenia.

Zagadnienia:

  1. Odkrywanie i określenie własnych możliwości twórczego działania.
  2. Przekraczanie schematów towarzyszących nam podczas rozwiązywania problemów osobistych i zawodowych.
  3. Pokonywanie barier i ograniczeń własnego myślenia.

Opis przedsięwzięcia:
Zajęcia warsztatowe przeznaczone są dla osób, które chcą odkrywać i poszerzać własne możliwości twórczego działania, przekraczać schematy towarzyszące im podczas rozwiązywania problemów osobistych i zawodowych.

Zajęcia prowadzą doradcy zawodowi: Agnieszka Romaniuk i Agnieszka Szymańska - pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Warszawie.

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zarządzenie Prezydenta WPANS nr 1/2021
Zarządzenie Rektora nr 19/2022