Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Z głębokim żalem i smutkiem  przyjęliśmy wiadomość  o śmierci

Prof.  dr. hab. Edwarda Warzochy

wybitnego administratywisty, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, byłego dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, profesora Wszechnicy Polskiej,

promotora wielu roczników absolwentów na kierunku Administracja

oraz autora wielu monografii i artykułów naukowych.  

 

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i najbliższym przekazuje

Rektor, Senat, Pracownicy  i Społeczność Akademicka WPSW

 

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zarządzenie Prezydenta WPANS nr 1/2021
Zarządzenie Rektora nr 19/2022