Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Oświadczenie ze spotkania władz Uczelni z przedstawicielem Samorządu Studenckiego

 

W związku  przedłużającym się,  ze względu na epidemię, zawieszeniem zajęć stacjonarnych w dniu 9 kwietnia odbyło się spotkanie Rektora z przedstawicielem Samorządu Studentów. W czasie spotkania analizowano  zmiany organizacyjne, jakie zostały wprowadzone w związku z przejściem na nauczanie zdalne. Omówiono także sytuację studentów, którzy ze względu na epidemię, znaleźli się niejednokrotnie w bardzo trudnej sytuacji życiowej, która wymaga podejmowania trudnych decyzji.

Uzgodniono co następuje:

·    Obecnie zajęcia prowadzone są w formie e-learningu. W trosce o to, aby Studenci mogli się przygotować do sesji egzaminacyjnej,  po przerwie świątecznej rozpoczną się także zajęcia prowadzone w czasie rzeczywistym przy użyciu platformy e-learningowej.

·         Wszyscy Studenci, którzy przygotowują się do obrony prac licencjackich i magisterskich będą mogli odbyć egzamin w tym semestrze.

·         Uczelnia będzie starała się pomagać wszystkim Studentom, których sytuacja materialna z powodu epidemii uległa pogorszeniu.  Będzie to realizowane poprzez zwiększenie puli stypendiów a także indywidualną pomoc materialną.

 

Wykładowcy i pracownicy Uczelni i Studenci  tworzą jedną społeczność akademicką  i w tych trudnych tygodniach powinniśmy się wspierać. Razem przetrwamy czas epidemii w zmienionej formie funkcjonowania.   

 

Życzymy Państwu z okazji Świąt Wielkanocnych, tak potrzebnego nam wszystkim zdrowia, spokoju i bliskości.

 

 

Przewodnicząca Samorządu Studentów                                                            Rektor

 

Diana Błaszczyk                                                                                              Prof. WPSW dr Zdzisław Gajewski

 

 

 

 

 

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zarządzenie Prezydenta WPANS nr 1/2021
Zarządzenie Rektora nr 19/2022