Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Studenckie Koło Wolontariatu

Od listopada br. we Wszechnicy Polskiej działa Studenckie Koło Wolontariatu. Jego inicjatorkami są dr Katarzyna Grzyb (opiekunka koła) i studentki pedagogiki w trybie stacjonarnym. Na przewodniczącą koła została wybrana p. Karolina Rychlik z II roku pedagogiki. Działalność członków koła ma na celu:

  • propagowanie wśród studentów idei wolontariatu,
  • realizację różnych form bezinteresownej działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia,
  • kształtowanie umiejętności inicjowania i realizacji projektów prospołecznych o zasięgu lokalnym,
  • rozwijanie empatii wobec osób potrzebujących pomocy i wsparcia, 
  • budowanie wizerunku Uczelni jako miejsca aktywności społecznej o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Studenci, którzy chcą przyłączyć się do Studenckiego Koła Wolontariatu i zostać jego członkami, są proszeni o kontakt z zarządem koła  wolontariat@wszechnicapolska.edu.pl lub bezpośrednio z opiekunką koła dr Katarzyną Grzyb. Wówczas otrzymają do wypełnienia deklaracje członkowskie. 

Studenci! Nie zwlekajcie ze swoją decyzją! Zgłoście się już dzisiaj! Wkrótce przedstawimy szczegóły przedświątecznej akcji wolontariackiej na rzecz dzieci z zespołem Downa. 
 

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zarządzenie Prezydenta WPANS nr 1/2021
Zarządzenie Rektora nr 19/2022