Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

АНГЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ З НУЛЯ

Освітній ступінь: I (бакалавр)
Тривалість навчання: 4 роки (8 семестрів)
Тип: денний, заочний, денний вечірнього типу
Мова викладання: польська, англійська
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Спеціальності: Мова дипломатії та міжнародних інституцій ( англійська філологія з елементами європеїстика та міжнародних відносин),  Вивчення двох мов, Переклад, Мовна комунікація у бізнесі та управлінні, Соціально-культурна анімація - НОВА ПРОПОЗИЦІЯ, Мова ІТ - НОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Rekrutacja online

 


По закінченні нульового року студент оволодіє базовими знаннями англійської лексики і граматики. Зможе висловлювати свою думку, формулювати думки і прохання, а так само задавати питання в процесі обговорення. Студент буде в змозі впоратися з простими ситуаціями за кордоном, тобто запитати дорогу, зробити покупки, замовлення у барі чи ресторані. Також зможе визначити свої плани на майбутнє, описати свій досвід, біографію, резюме й інші дії в минулому часі. Двухсеместральный курс допоможе так само в спілкуванні англійською мовою в роботі в письмовій (короткі листи) та усній формі.

Програма навчання включає в себе інтенсивне вивчення мови та лінгвістики - граматики, фонетики, історії мови; культурознавства - науки про культуру та історію англомовних країн, історії літератури, теорії і практики літературного перекладу і бізнес-перекладу. Викладаються також загальні знання з філософії, педагогіки, психології та методики викладання.

Вибір спеціальності відбувається після закінчення підготовчого (нульового) курсу:

Спеціальності:

Мова дипломатії та міжнародних інституцій ( англійська філологія з елементами європеїстика та міжнародних відносин)

У рамках спеціалізації пропонується розширена програма вивчення англійської мови. Розширення включає лінгвістичний аналіз актів міжнародного права і прийняті процедури дипломатичного протоколу, а також дослідження з теорії та історії дипломатії. У програмі цієї спеціалізації було розміщено три групи предметів: вивчення англійської філології, що охоплює мову міжнародного права та дипломатії; питання історії та теорії дипломатії, міжнародний захист прав людини, методи та прийоми сучасної дипломатії; такі практичні теми, як мистецтво ведення переговорів, а також дипломатичний протокол і практика.

Випускники цієї спеціальності, крім високої мовної кваліфікації, необхідної в міжнародних інституціях, також матимуть знання міжнародного публічного і приватного права і мають практичні навички, пов'язані з роботою міжнародних організацій і дипломатичних місій.

Bивчення двох мов

Двомовні студії скеровані передусім до осіб, котрі з успіхом працюють у міжнародному середовищі, та усвідомлюють сучасні тенденції на ринку праці. Програма нашої спеціалізації відповідає актуальним потребам працедавців і пропонує практичне вивчення двох мов з елементами культурознавства, літературознавства і мовознавства ареалу основної мови, яка вивчається. Вибір нашого напряму додатково запевнить розширення спеціальних знань, навичок і компетентностей у сфері переговорів, особистої комунікації, міжкультурної сприйнятливості.
У цій опції (мова + мова) студент самостійно вирішує, яку другу іноземну мову він бажає вивчати без попередньої підготовки. Пропоновані іноземні мови на вибір: іспанська, німецька, російська, шведська.
Необхідна умова – володіння англійською мовою на рівні В2.

• Переклад

Програма створена для тих, хто розуміє роль ефективної комунікації на міжнародній арені і мріє про кар’єру у міжнародних компаніях та інституціях. В епоху євроінтеграції та міжнародної економічної, торгівельної й політичної співпраці вкрай необхідні справді фахові перекладачі. Мета навчання полягає у набутті навичок письмового та усного перекладу спеціальних текстів англійською та польською мовами. Навчальний план включає передусім практичні предмети: практику англійської мови (згідно з вимогами рівня С1), заняття з усного та письмового перекладу спеціалізованих текстів (економічного, юридичного чи наукового характеру), а також стилістику польської мови. Теоретична частина програми охоплює питання з ділянок теорії перекладу, стилістики у перекладі та інші проблеми, пов’язані із роллю та завданнями перекладача. Студенти, котрі оберуть спеціалізацію перекладача, неодмінно здобудуть компетентності у ділянці індивідуальної та командної перекладацької праці.
На початку навчання студенти повинні володіти англійською мовою принаймні на рівні В2.

• Мовна комунікація у бізнесі та управлінні

Спеціальність, яка формує компетентності практичного використання іноземної мови у сферах бізнесу та адміністрування. Навчання скероване до осіб, які прагнуть пов’язати своє майбутнє з кар’єрою у міжнародному середовищі, де потрібне володіння іноземною мовою на вищому рівні. Програма спеціалізації спирається на тематичні блоки, пов’язані з діловими перекладами та розширенням знань у сфері адміністрування, культури, мистецтва і туризму.

НОВА ПРОПОЗИЦІЯ - Соціально-культурна анімація

НОВА ПРОПОЗИЦІЯ - Мова ІТ

Кар'єра

Завершення бакалаврату дозволяє працювати у видавництвах, засобах масової інформації, у сфері туризму, а також компаніях і адміністративно-торговельних установах, де потрібне знання англійської мови. Випускники також готові до ведення власного бізнесу будь-якого профілю, а такождо праці на підприємствах та корпораціях міжнародного характеру. Диплом дає можливість продовжити навчання на програмах магістратури та аспірантів.

 

ОПЛАТИ   ЗАРЕЄСТРУЙСЯ

 


Приймальна Комісія​​​​​​​:
тел.: +48 22 656 62 56
Палац Культури і Науки, VIII поверх, каб. 803А
пл. Дефілад 1, 00-901 Варшава, Польща
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl


Полное образовательное предложение БАКАЛАВР:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…