Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533
Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533

ФІНАНСИ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Освітній ступінь: I (бакалавр)
Тривалість навчання: 3 роки (6 семестрів)
Тип: денний, заочний
Мова викладання: польська
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Спеціальності: Фінанси підприємств,  Державні фінанси, Фінансове право, Інформаційні технології в бухгалтерському обліку Податкове консультування,  Контроль і аудит, Фінанси, соціальне та майнове страхуванняю.

Rekrutacja online

 


Навчання на факультеті Фінансів та Бухгалтерського обліку підготує до виконання функцій фінансиста в широкому розумінні цього слова. Програма навчання охоплює знання з функціонування фінансових інститутів, аналізу основних явищ і ситуацій фінансово-економічного сектору. У процесі навчання робиться упор на освіту в питаннях фінансів та інвестицій на міжнародному рівні, що дозволить реалізуватися на локальному та міжнародному ринку праці.
Завдяки практичних занять, студенти здатні розпізнати суттєві проблеми суб'єктів економіки і приймати правильні рішення. Володіючи професійними навичками, здатні вести бухгалтерію та фінансові розрахунки, облік документів, розробляти фінансові проекти.

Спеціальності:

• Фінанси підприємств

На цій спеціальності студенти ознайомляться з правовим та ринковим середовищем діяльності підприємства, а також здобудуть практичні знання щодо управління його фінансами. Випускники отримують навички аналізу фінансових явищ, можливостей та загроз бізнесу, правових умов ведення господарської діяльності. Спеціальність готує до праці фінансовим аналітиком у комерційних підприємствах та інституціях фінансового посередництва, фінансовим експертом та менеджером фінансових рішень або ж у власній господарській діяльності.
Навчальний план включає, зокрема, такі предмети: математика для фінансистів, європейська фінансова система, переговори у бізнесі, бюджетування та контролінг, комп'ютеризована бухгалтерія.

Державні фінанси

Фінансове право

 Інформаційні технології в бухгалтерському обліку

Банківництво є галуззю економіки, яка найдинамічніше запроваджує нові інформаційні технології. Завдяки технологіям банки можуть пропонувати продукти, краще достосовані до потреб клієнта і надавати послуги на рівні, який досі не був доступний традиційному банківництву. Запровадження інформаційних інновацій у банківництві пов'язане із збільшеним попитом на фахівців цієї галузі, потрібних для створення, обслуговування і постійного розвитку банківських продуктів, що підтримуються інформаційними технологіями.
Метою навчання на спеціалізації є теоретичне і практичне приготування студентів до використання рішень ІТ у банківництві. Програма навчання містить такі предмети як інформатика у банківництві, програмне забезпечення спільної роботи, бази даних, операційні системи, комп'ютерні мережі, аналіз великих баз даних, управління інформаційним проектом.

Податкове консультування

• Контроль і аудит

Метою запровадження спеціалізації є представлення і обговорення основних проблем, пов'язаних із стандартами внутрішнього контролю та процедурами аудиту, та їх місця і ролі у системі управління підприємством або фінансовою установою. Під час навчання студенти також опановують засади і методи оцінювання, набувають навичок проведення досліджень і аналізу, які провадять до формулювання висновків щодо правильності роботи підприємства з використанням відповідного до ситуації внутрішнього контролю, аудиту і контролінгу та інших аналітичних технологій.
Знання та навички, набуті під час навчання, сформують у студента вміння дослідити правильність функціонування суб'єктів підприємництва, розпізнати загрози у сфері ризиків поточної та інвестиційної діяльності підприємства, проводити дослідження та здійснювати аналіз щодо висновків на предмет правильності роботи підприємства з використанням внутрішнього контролю, аудиту і контролінгу.

 Фінанси, соціальне та майнове страхування

Кар'єра

Після закінчення навчання ви можете поглибити свої знання на програмах магістратури або аспірантури. Випускник підготовлені для ведення бізнесу та роботи в фінансових установах в якості фінансового аналітика, інвестиційного консультанта, біржового брокера особистого фінансового консультанта.

 

ОПЛАТИ     ЗАРЕЄСТРУЙСЯ


Приймальна Комісія​​​​​​​:
тел.: +48 22 656 62 56
Палац Культури і Науки, VIII поверх, каб. 803А
пл. Дефілад 1, 00-901 Варшава, Польща
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl


Полное образовательное предложение БАКАЛАВР:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…