Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

ФРАНЦУЗЬКА ФІЛОЛОГІЯ

Освітній ступінь: I (бакалавр)
Тривалість навчання: 3 роки (6 семестрів)
Тип: денний, заочний
Мова викладання: польська, французька
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Спеціальності: Вивчення двох мов, Переклад, Мовна комунікація у бізнесі та управлінні, Соціально-культурна анімація - НОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Rekrutacja online

 


Французька філологія - це, насамперед, високий рівень практичних занять у поєднанні з розвитком навичок з різних професійних сфер, в залежності від обраної спеціальності. Заняття проводяться кращими лінгвістами та носіями мови. Початок навчання на факультеті французької філології передбачає знання французької мови на середньому рівні.

Романистика - хороший вибір для тих, хто бажає грубоко пізнати мову і культуру Франції. Програма навчання включає в себе інтенсивне вивчення іноземної мови, а також мовознавства, літератури, історії та культури даного мовного середовища. Це створює можливість отримати практичні навики, знання і компетенції, що перевищують стандарти традиційної філології.

Випускник, в залежності від обраної спеціальності, буде володіти цілим набором навичок, високо цінуються серед роботодавців. У процесі навчання проводяться заняття не тільки виключно литературо - та культурознавчі, але також розвивають вміння, пов'язані з підприємництвом і бізнес-комунікацією.

Спеціальності:

Bивчення двох мов

Двомовні студії скеровані передусім до осіб, котрі з успіхом працюють у міжнародному середовищі, та усвідомлюють сучасні тенденції на ринку праці. Програма нашої спеціалізації відповідає актуальним потребам працедавців і пропонує практичне вивчення двох мов з елементами культурознавства, літературознавства і мовознавства ареалу основної мови, яка вивчається. Вибір нашого напряму додатково запевнить розширення спеціальних знань, навичок і компетентностей у сфері переговорів, особистої комунікації, міжкультурної сприйнятливості.
У цій опції (мова + мова) студент самостійно вирішує, яку другу іноземну мову він бажає вивчати без попередньої підготовки. Пропоновані іноземні мови на вибір: англійська, німецька, російська, іспанська.
Необхідна умова – володіння французьку  мовою на рівні В2.

Переклад

Програма створена для тих, хто розуміє роль ефективної комунікації на міжнародній арені і мріє про кар’єру у міжнародних компаніях та інституціях. В епоху євроінтеграції та міжнародної економічної, торгівельної й політичної співпраці вкрай необхідні справді фахові перекладачі. Мета навчання полягає у набутті навичок письмового та усного перекладу спеціальних текстів французької та польською мовами. Навчальний план включає передусім практичні предмети: практику французької мови (згідно з вимогами рівня С1), заняття з усного та письмового перекладу спеціалізованих текстів (економічного, юридичного чи наукового характеру). Теоретична частина програми охоплює питання з ділянок теорії перекладу, стилістики у перекладі та інші проблеми, пов’язані із роллю та завданнями перекладача. Студенти, котрі оберуть спеціалізацію перекладача, неодмінно здобудуть компетентності у ділянці індивідуальної та командної перекладацької праці.

Для початку навчання студенти повинні володіти французькою мовою принаймні на рівні В2.

•Мовна комунікація у бізнесі та управлінні

Спеціальність, яка формує компетентності практичного використання іноземної мови у сферах бізнесу та адміністрування. Навчання скероване до осіб, які прагнуть пов’язати своє майбутнє з кар’єрою у міжнародному середовищі, де потрібне володіння іноземною мовою на вищому рівні. Програма спеціалізації спирається на тематичні блоки, пов’язані з діловими перекладами та розширенням знань у сфері адміністрування, культури, мистецтва і туризму.

НОВА ПРОПОЗИЦІЯ - Соціально-культурна анімація

Кар'єра

Факультет для тих, хто:

  • хоче бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці,
  • хоче вільно використовувати специфічну мову бізнесу,
  • працює в міжнародному середовищі, використовуючи французьку мову,
  • хоче пізнавати культуру, історію, географію, а також соціально-економічні умови Франції.

Завершення бакалаврату дозволяє працювати, у видавництвах, засобах масової інформації, у сфері туризму, а також компаніях і установах, адміністративно-торговельних, де вимагається знання французької мови. Більш того випускник також готові для ведення власного бізнесу будь-якого профілю, а також працювати на підприємствах та корпораціях міжнародний характер. Диплом дає можливість продовжити навчання на програмах магістратури та аспірантів.

 


Приймальна Комісія​​​​​​​:
тел.: +48 22 656 62 56
Палац Культури і Науки, VIII поверх, каб. 803А
пл. Дефілад 1, 00-901 Варшава, Польща
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl


Полное образовательное предложение БАКАЛАВР:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości