Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

ПЕДАГОГІКА

Освітній ступінь: I (бакалавр)
Тривалість навчання: 3 роки (6 семестрів)
Тип: денний, заочний, заочний вечірнього типу
Мова викладання: польська
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Спеціальності: Діяльність у сфері охорони здоров'я, Ресоціалізаційна педагогіка та профілактика узалежнень, Медіа та культурна анімація, Вихователь і догляд за дитиною, Управління освітою (працівники адміністрації освіти, адміністрація навчальних закладів),  Соціальна педагогіка (догляд за дітьми, літніми та інвалідами), Педагогічна терапія, Особисті  консультації з питань кар'єри.


Rekrutacja online

 


Даний факультет для тих, хто хоче працювати з людьми. Після закінчення випускник може працювати в управліннях освіти, центрах консультування, тренінгових фірмах, поліції. Твою позицію на ринку праці зміцнять мовні кваліфікації, завдяки яким зможеш вести заняття іноземною мовою або працювати за кордоном.

Освітня програма, яка враховує очікування та зацікавлення студентів, дозволяє кожному індивідуалізувати свої компетентності. Заважаючи на багаторічний досід та популярність окремих напрямів серед наших студентів, Вшехніца Польска Вища Школа у Варшаві пропонує наступні спеціальності:

Діяльність у сфері охорони здоров'я

Темитика спеціальності - це відповідь на сучасні проблеми зі здоров'ям, що впливають на людей. Як правило, соціально-економічні зміни та технологічний розвиток позитивно впливають на повсякденне функціонування людей. Однак не всім однаково добре в нових умовах, пов'язаних з  щоденних труднощами і кризами (включаючи соціальну дезінтеграцію) і розвитком багатьох захворювань наприклад, ожиріння або депресії. Таким чином, запобігання та сприяння здоров'ю дітей, підлітків та дорослих стає проблемою, з якою стикаються сучасне суспільство.
Студенти цієї міждисциплінарної спеціалізації будуть ознайомлені з предметом здоров'я людини в його фізичному, психічному та соціальному аспектах. Вони зможуть проаналізувати навколишнє середовище з точки зору проблем, пов'язаних зі здоров'ям, створювати профілактичні програми та використовувати сучасні інструменти для пропагування охорони здоров'я серед різних груп одержувачів.
Випускник цієї спеціалізації буде підготовлений до роботи в приватних та державних закладах охорони здоров'я, експертної діяльності в освітніх та навчальних закладах, державному управлінні або у складі власної підприємницької діяльності. Вона також буде готова до навчання другого циклу з тієї ж спеціальності або пов'язаних спеціальностей.

• Ресоціалізаційна педагогіка та профілактика узалежнень

Спеціальність готує до професійної діяльності у сфері ресоціалізації та психологічно-педагогічної профілактики узалежнень. Випускник спеціальності зможе знайти працю педагога або вихователя у закладах ресоціалізації, громадських організаціях, фондах та товариствах, або ж працювати самостійно у сфері профілактичних та ресоціалізаційних послуг.
У рамках спеціальності вивчаються наступні предмети: ресоціалізаційна педагогіка, педагогіка дорослих, сімейне та опікунське право, психологія суспільної непристосованості, методика профілактики узалежнень, методика ресоціалізаційної роботи, профілактика проблемної поведінки дітей та молоді, психопатологія з елементами психіатрії, психотерапія та психологічна допомога.

Медіа та культурна анімація

Зміни, пов'язані з новими технологіями, також змінюють обличчя ЗМІ. Запропонована спеціальність дозволяє отримати знання та розвинути здатність самостійно створювати та керувати культурними проектами (наприклад, концерти, культурні заходи, групові заняття, читання вечорів, використання засобів масової інформації для їх поширення) співпраця з різними середовищами.
У рамках практичних занять студенти навчать ініціювати, впроваджувати та оцінювати культурні проекти, використовуючи для цього медіа, з усвідомленням їх позитивного та негативного впливу на дітей, підлітків та дорослих.
Випускник готовий до роботи в освіті, культурних установах, культурно-освітніх установах, освітніх і конференц-центрах, а також урядових і неурядових організаціях. Можуть працювати на всіх посадах, що вимагають навичок у сфері використання засобів масової інформації, культурної анімації та медіа-освіти, наприклад, вчителів додаткових класів, аніматорів або викладачів культурної діяльності.

• Вихователь і догляд за дитиною

Програма  створена для того, щоб відповідати очікуванням сучасних сімей щодо компетенцій працівників, які піклуються про розвиток їх дітей через освітню та доглядову діяльність. Професіоналізація цієї галузі вимагає все більш сучасних заходів, спрямованих на розвиток дітей, з урахуванням різних фаз життя, постійного спостереження за тенденціями в педагогіці та суміжних галузях, а також розширення кваліфікації персоналу з навичками, що виходять за рамки існуючого канону.
Тематика спеціалізації дозволить студентам ознайомитися з питаннями стимулювання психічного, фізичного та соціального розвитку дитини. Завдяки отриманим навичкам освітнього середовища та вибору відповідних інструментів, що підтримують корисні зміни у дітей, випускники спеціалізації становитимуть вузькоспеціалізовану команду з виховання та догляду. Вони будуть готуватися практично для надання дітям підтримки у педагогічній та психологічній сферах. У рамках занять студенти також ознайомляться з сучасними тенденціями та проблемами освіти та виховання. Крім того, вони отримають знання та навички з інших областей, таких як: дієтологія, перша медична допомога або правові положення, що регулюють догляд за дітьми в різних установах.
 

Управління освітою (працівники адміністрації освіти, адміністрація навчальних закладів)

Концепція освіти за спеціальністю Управління освітою враховує основні компетенції, необхідні людям, які керують установами, що належать до системи освіти в Польщі.
- освітні проекти, спрямовані на дітей, молодь та дорослих у різних громадських та приватних установах.
У світі, що ґрунтується на знаннях, важливу роль відіграють управлінські компетенції лідерів, що працюють у системі освіти, а також у розвитку освіти. Творцями  сучасної освіти стають директори, координатори, менеджери та  адміністратори  різних проектів.
Випускники спеціалізації будуть оснащені знаннями про функціонування навчальних закладів, а також базові знання, необхідні для розвитку цих закладів у сфері менеджменту, маркетингу та фінансів. Завдяки практичним заняттям, вони будуть будувати особисті компетенції, що дозволяє їм ефективно виконувати управлінські ролі, такі як: побудова та розробка цільових груп, міжособистісне спілкування та вирішення конфліктів. В рамках спеціальності було підготовлено теоретичний блок, що стосується педагогічних і андрагогічних теорій, що підтримують лідерів у прийнятті ефективних рішень, пов'язаних з дидактичною діяльністю в установах.

Соціальна педагогіка (догляд за дітьми, літніми людьми та інвалідами)

Спеціальність створена для студентів, які хочуть підтримати людей, які мають труднощі з самостійним виконанням повсякденної діяльності. Теми спеціальності ставлять основний акцент на аналізі ситуації трьох соціальних груп: дітей, інвалідів та людей похилого віку.
Навчальна програма розроблена таким чином, щоб забезпечити студентам доступ до всебічного знання про психопедагогічні та медичні процеси , правові та екологічні умови, пов'язані з функціонуванням неблагополучних груп (наприклад, порушення розвитку, спеціальна педагогіка, сімейна патологія, фізіологія старіння). Студенти також отримають широкий спектр практичних навичок для виконання завдань догляду за дітьми, людьми похилого віку та інвалідами як у їхньому домашньому середовищі, так і в державних і приватних установах, наприклад, в дитячих, старших будинках або соціальних закладах. Випускник цієї спеціалізації також буде володіти компетенціями, які допоможуть краще спілкуватися  а також функціонувати у професійному середовищі.

Педагогічна терапія


• Особисті  консультації з питань кар'єри.

Випускники цієї  спеціальності готові до роботи у двох взаємодоповнюючих сферах, пов'язаних з функціонуванням людей на ринку праці: професійне та особисте консультування. Завдяки знанням у сфері педагогіки, психології, соціології, здатні вирішувати основні проблеми людей, які виходять на ринок праці (шкільний перехід - ринок праці), люди, що шукають роботу, зміни у професійному житті. Такі ж знання необхідні для професіоналів, які консультують роботодавців у виборі персоналу для різних посад, вирішення проблем  при управлінні командами людей, планування професійної кар'єри в організації та управління талантами.
Практичні заняття дозволять студентам набути навичок індивідуального та групового профорієнтації для різних одержувачів, набирати персонал з урахуванням потреб організації, використовувати класичні та сучасні інструменти для підтримки професійного розвитку дітей, молоді та дорослих як у навчальних закладах, так і в бізнес-організаціях, а також створити робоче середовище, що підвищує мотивацію, відданість справі та задоволення від роботи.
Випускник готовий до  роботу у галузі освіти, у бізнесі та на ринках праці, наприклад,  шкільний професійний радник, особистий радник, професійний радник і агентів по роботі, менеджер з персоналу, консультант, аналітик, консультант з пошуку працівників
.

 

ОПЛАТИ    ЗАРЕЄСТРУЙСЯ


 

Приймальна Комісія​​​​​​​:
тел.: +48 22 656 62 56
Палац Культури і Науки, VIII поверх, каб. 803А
пл. Дефілад 1, 00-901 Варшава, Польща
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl


Полное образовательное предложение БАКАЛАВР:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…