Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

АНГЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ

Освітній ступінь: ІІ (магістр)
Тривалість навчання: 2 роки (4 семестри)
Тип: заочне
Мова викладання: польська, англійська
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальності: Мова дипломатії та міжнародних інституцій ( англійська філологія з елементами європеїстика та міжнародних відносин),  Вивчення двох мов, Переклад, Мовна комунікація у бізнесі та управлінні

Rekrutacja online

 


Магістратура на філологічних факультетах забезпечить знання іноземної мови на рівні C1 і вище. Студенти отримують педагогічну кваліфікацію, необхідну для викладацької практики, або ж вдосконалюють ділову мову бізнес-сфери.

Кваліфіковані кадри і високий стандарт навчальної програми гарантують якість освіти та диплом міжнародного рівня.

Англійська філологія II ступеня є відмінним вибором не тільки для бакалаврів англійської філології, але і для випускників інших спеціальностей, які бажають продовжити інтенсивне вивчення англійської мови. Навчальна програма розширює пізнання в галузі мовознавства, історії, літератури та культури англомовних країн, а також теорії та практики перекладу.

До ваших послуг - кваліфікована група магістрів, докторів і професорів, які задовольняють очікування і потреби студентів, які, в свою чергу, цінують хороший контакт з викладачами.

Програма була розроблена так, щоб запропонувати максимально широкий спектр цікавих занять, які розвивають ключові мовні навички, які забезпечать добре оплачувану роботу магістра англійської філології.

Спеціальності:

• Мова дипломатії та міжнародних інституцій

У рамках програми ми пропонуємо розширений курс вивчення англійської мови. Розширення полягає у лінгвістичному аналізі міжнародних правових актів та прийнятих процедур дипломатичного протоколу, а також у вивченні теорії та історії дипломатії. Програма спеціальності складається з трьох груп предметів: філологічні предмети в галузі англістики, які охоплюють мову міжнародного права та дипломатії; історія та теорія дипломатії, міжнародні аспекти захисту прав людини, а також методи і засоби сучасної дипломатії; практичні предмети, як-от мистецтво перемовин, дипломатичний протокол і дипломатична практика.
Випускники спеціальності, окрім високого рівня володіння мовою, необхідного для роботи у міжнародних інституціях, матимуть знання у галузі міжнародного публічного та приватного права, а також практичні навички, пов’язані із діяльністю міжнародних організацій та дипломатичних установ.

•  Bивчення двох мов (пропозиція мова + мова)
Вивчення двох мов скероване до осіб, які усвідомлюють наскільки знання іноземних мов цінне у сучасному швидко змінному світі. Програма нашої спеціалізації відповідає на актуальні потреби працедавців та пропонує практичне вивчення двох мов (першої – від рівня С1) з елементами мовознавства, культурознавства, а також літературознавства з ареалу поширення основної мови. Додатково вибір цієї опції забезпечує поглиблення галузевих знань, умінь та компетентностей щодо підприємливості у широкому розумінні, управління роподілом часу, міжособистісної комунікації, а також міжкультурної сприйнятливості.
У цій опції двох мов студент сам обирає мову, яку він хоче вивчати як другу, а також від якого рівня він розпочне її вивчення. На вибір пропонуються такі мови: іспанська, німецька, шведська, російська.

• Переклад

Програма створена для тих, хто розуміє роль ефективної комунікації на міжнародній арені. В епоху євроінтеграції та міжнародної економічної, торгівельної й політичної співпраці вкрай необхідні справді фахові перекладачі. Сцеціалізацію створено з думкою про студентів, котрі мріють про кар’єру у міжнародних компаніях та інституціях, прагнуть проникнути до глибин перекладацької праці чи удосконалити власну кваліфікацію, або ж просто захоплюються перекладом. Мета навчання полягає у тому, аби досягнути навичок у письмовому та усному перекладі галузевого тексту англійською та польською мовами. Навчальний план охоплює передусім практичні предмети: практику англійської мови (згідно з вимогами рівня С2), заняття з усного та письмового перекладу спеціалізованих текстів (економічного, юридичного чи наукового характеру), а також стилістику польської мови. Теоретична частина програми охоплює питання з ділянок теорії перекладу, стилістики у перекладі та інші проблеми, пов’язані із роллю та завданнями перекладача. Студенти, котрі оберуть спеціалізацію перекладача, неодмінно здобудуть компетентності у ділянці індивідуальної та командної перекладацької праці.
На початку навчання студенти повинні володіти англійською мовою на рівні С1.

Мовна комунікація у бізнесі та управлінні (вищий рівень)

Спеціальність поширює компетентності щодо практичного використання знання іноземної мови у щоденній та професійній комунікації у різних ділянках праці. Навчання рекомендоване передусім особам, які хочуть довести до досконалості власний рівень володіння іноземною мовою та свідомо будувати подальшу професійну кар'єру. Програма нашої спеціалізації запевнює збагачення словникового запасу у різних ділянках, завдяки чому наші випускники вільно послуговуються іноземною мовою та легко знаходять себе у світі міжнародних фірм та корпорацій. Програма навчання зосереджена на мовних та мовознавчих предметах (практичне навчання мови), проте вона також розширює професійні компетенції студентів як майбутніх працівників офісів, фірм та міжнародних корпорацій (іноземна мова у професійній практиці).

Кар'єра

Випускники магістратури кафедри англійської філології, мають кваліфікацію для роботи в якості:

  • перекладача – при дотриманні вимог, передбачених законом про професію присяжного перекладача;
  • головного редактора журналів;
  • іноземного кореспондент;
  • працівника туристичних агентств;
  • помічника в міжнародних компаніях;
  • працівника товариств авіакомпанії / аеропорту;

Приймальна Комісія​​​​​​​:
тел.: +48 22 656 62 56
Палац Культури і Науки, VIII поверх, каб. 803А
пл. Дефілад 1, 00-901 Варшава, Польща
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl


Полное образовательное предложение БАКАЛАВР:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…