Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533
Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533

ФІННСИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Освітній ступінь: ІІ (магістр)
Тривалість навчання: 2 роки (4 семестри)
Тип: заочне
Мова викладання: польська
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальності: Фінанси підприємств,  Державні фінанси, Фінансове право, Інформаційні технології в бухгалтерському обліку Податкове консультування,  Контроль і аудит, Фінанси, соціальне та майнове страхуванняю.


Rekrutacja online

 


Метою навчання на факультеті Фінанси та Бухгалтерський облік є здобуття конкретних навичок для створення і ведення власного бізнесу або кар'єри на руководящиих позиціях фінансових і банківських структур.

Вшехніца Польска здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців. Фінанси та бухгалтерський облік є абсолютною необхідністю для функціонування банків і корпорацій, тому час, присвячений навчанню тут, неодмінно принесе користь у вигляді добре оплачуваної посади. Знання та вміння знайдуть застосування у фінансових установах, агропромислових підприємствах, консалтингових агенствах і науково-дослідних інститутах.

Фінансове право, грошова політика, теорія ризику, облік капіталу - всі ці знання будеш мати в кишені, завдяки нашим спеціальностям, таких як фінанси і бухгалтерія підприємств або державні фінанси. Через два роки будеш в змозі зробити оптимізацію податкових потоків, а також консультувати з питань корпоративних фінансів в країні і на території всього Євросоюзу.

Спеціальності:

• Фінанси підприємств

Фінанси  підприємств – це спеціальність, яка поєднує знання зі сфери сучасних систем обліку і управління фінансами підприємств. Це навчання  для тих, хто прагне вивчити правові та економічні умови господарської діяльності. Ці знання необхідні як у керівництві власною фірмою, так і в управлінні корпораціями. Студент набуває навичок аналізу фінансових явищ, вивчає ринкові і публічні фінансові установи, дістає знання про різні форми інвестиції капіталу.
Програма навчання нерозривно пов'язана з програмою  на напрямі фінанси і бухгалтерський облік, вона є поглибленням знань, здобутих на першому рівні навчання, а також розширює знання у сферах: фінансова бухгалтерія вищого рівня, управлінський бухгалтерський облік і облік коштів, управління фінансовими установами, управління проектами, управління ризиком.
Програма надає змогу засвоїти теоретичні та практичні знання з широким спектром їх використання. Це знання внутрішніх та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, функціонування інституту фінансового ринку, аналізу мікро- і макроекономічних явищ і методів управління фінансами.
Випускник набуває професійних компетентностей, необхідних для ведення власної фірми, праці в бюро обліку, у фінансових відділах підприємств, а також в установах фінансового посередництва. Знання зі сфери обліку відповідають вимогам сертифікаційних інституцій на рівні knowledge (рівень кваліфікації згідно стандарту ACCA (Association of Chartered Certified Accounts).

• Державні фінанси

Публічний сектор відіграє щораз більшу роль у сучасних національних економіках. Він здійснює перерозподіл значної частини національного продукту і створює правові рамки для функціонування приватного сектора. Розуміння взаємодії між двома секторами необхідне для студентів, які вивчають публічні інституції та засади їх функціонування.
Публічні фінанси – це спеціальність, що поєднує у собі знання про функціонування комерційних підприємств та публічних інституцій. Ці знання дозволяють зрозуміти цілі та інструменти економічної політики держави у сферах: фіскальної системи, фінансового ринку, грошових потоків між державним бюджетом та місцевим самоврядуванням, а також міжнародні чинники. Спеціальність призначена для студентів, які прагнуть бути активними учасниками економічного життя у його різних виявах.
Програма навчання нерозривно пов'язана з програмою студій на напрямі фінанси і бухгалтерський облік, вона є поглибленням знань, здобутих на першому рівні навчання, а також розширює знання у сферах: економічної та міжнародної статистики, фінансового права та консалтингу, фінансів самоврядування, державної бюджетної політики, публічних замовлень та публічно-правового партнерства, економічної та валютної інтеграції.
Програма дає можливість набути інтердисциплінарні знання, які дозволяють розпочати працю як у приватному, так і в публічному секторі. Перевагою спеціальності є те, що студент володітиме ексклюзивними знаннями про взаємопов'язаність цих секторів. Випускник набуде навичок застосування фінансового права, управління публічними установами, а також аналізу наслідків економічної політики держави.
Випускник набуває професійних компетентностей необхідних для праці у структурах територіального самоврядування, публічних установах центрального рівня, у суб'єктах, які реалізують державні замовлення, а також у консалтингових фірмах.

• Консультант з фінансів та податків


Динамічний суспільно-економічний розвиток спричинився до того, що на ринку праці бракує фахівців з фінансового консалтингу для підприємств та фізичних осіб. Ця спеціальність скерована до осіб, які прагнуть опанувати знання зі сфери ефективного управління фінансами. Програма студій опрацьована за участі експертів та достосована до вимог працедавців. Фінансовий консультант є фахівцем, що дбає про фінансову безпеку свого клієнта, надає йому поради і пропонує рішення щодо інвестицій у різні починання, вигідного позичання грошей та вибору оптимального оподаткування. Окрім основних фахових предметів, програма містить предмети спеціалізації: фінансовий ринок, фіскальна система, пенсійна система, фіскальний аналіз, міжнародне та європейське фіскальне право, кримінальне і казначейське право, адміністративне та адміністративно-судове провадження, професійна етика фінансового та фіскального консультанта.
Після завершення навчання випускник може працювати фахівцем у банках, інвестиційних фондах, маклерських конторах, бухгалтерських фірмах, консалтингових фірмах з оподаткування, аналітиком з кредитування, фахівцем банківництва, фінансовим посередником, а також розпочати власну економічну діяльність.,


  Фінансове право

 Інформаційні технології в бухгалтерському обліку

• Контроль і аудит

Податкове консультування

 Фінанси, соціальне та майнове страхуванняю

Кар'єра

Випускник магістратури знають і розуміють основні поняття, принципи та інструменти з області фінансової математики, а також мають знання про можливості їх застосування для вирішення фінансових проблем, фінансових ринків, підприємств, банків і страхових компаній. Кваліфікований персонал не тільки навчить своїх студентів, як найбільш вигідно використовувати набуті навички, де їх застосувати на практиці.

Отримана кваліфікація полегшать отримання роботи в області:

  • спеціаліста фінансового управління;
  • спеціаліста бухгалтерського обліку;
  • особистого фінансового консультанта;
  • працівника кадрового і адміністративного обліку;

Приймальна Комісія​​​​​​​:
тел.: +48 22 656 62 56
Палац Культури і Науки, VIII поверх, каб. 803А
пл. Дефілад 1, 00-901 Варшава, Польща
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl


Полное образовательное предложение БАКАЛАВР:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…