Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533
Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533

РОСІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ

Освітній й ступінь: ІІ (магістр)
Тривалість навчання: 2 роки (4 семестри)
Тип: заочне
Мова викладання: польська, російська
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальності: Вивчення двох мов, Переклад, Мовна комунікація у бізнесі та управлінні


Rekrutacja online

 


Студенти магістратури філологічних факультетів вдосконалюють знання іноземної мови на рівні С1 і вище, а також отримують поглиблені знання в галузі літературознавства, мовознавства, культурознавства, теорії і практики перекладу. Крім цього, вивчають ділову мову бізнесу, отримують теоретичні та практичні знання, що дозволяють викладати російську мову.

Навчання на магістратурі можна почати по закінченні бакалавра (диплом бакалавра російської мови) або іншого нефілологічного напряму, надавши сертифікат, що підтверджує знання російської мови на рівні С1.

Програма навчання включає такі дисципліни, як:прикладна лінгвістика: соціолінгвістика, російська мова в бізнесі, теорія і практика перекладу, медіа в лінгвістичну освіту, історія літератури, інтерпретація літературних творів, російська література різних епох, культурна антропологія, старослов'янська і сучасна культура, міжкультурна комунікація, загальні поняття з області психології комунікації, методики навчання іноземному мові.

Спеціальності:

Bивчення двох мов (пропозиція мова + мова)

Вивчення двох мов скероване до осіб, які усвідомлюють наскільки знання іноземних мов цінне у сучасному швидко змінному світі. Програма нашої спеціалізації відповідає на актуальні потреби працедавців та пропонує практичне вивчення двох мов (першої – від рівня С1) з елементами мовознавства, культурознавства, а також літературознавства з ареалу поширення основної мови. Додатково вибір цієї опції забезпечує поглиблення галузевих знань, умінь та компетентностей щодо підприємливості у широкому розумінні, управління роподілом часу, міжособистісної комунікації, а також міжкультурної сприйнятливості.
У цій опції двох мов студент сам обирає мову, яку він хоче вивчати як другу, а також від якого рівня він розпочне її вивчення. На вибір пропонуються такі мови: іспанська, німецька, польська, англійська.

• Переклад

Програма створена для тих, хто розуміє роль ефективної комунікації на міжнародній арені. В епоху євроінтеграції та міжнародної економічної, торгівельної й політичної співпраці вкрай необхідні справді фахові перекладачі. Сцеціалізацію створено з думкою про студентів, котрі мріють про кар’єру у міжнародних компаніях та інституціях, прагнуть проникнути до глибин перекладацької праці чи удосконалити власну кваліфікацію, або ж просто захоплюються перекладом. Мета навчання полягає у тому, аби досягнути навичок у письмовому та усному перекладі галузевого тексту російською та польською мовами. Навчальний план охоплює передусім практичні предмети: практику російської мови (згідно з вимогами рівня С2), заняття з усного та письмового перекладу спеціалізованих текстів (економічного, юридичного чи наукового характеру), а також стилістику польської мови. Теоретична частина програми охоплює питання з ділянок теорії перекладу, стилістики у перекладі та інші проблеми, пов’язані із роллю та завданнями перекладача. Студенти, котрі оберуть спеціалізацію перекладача, неодмінно здобудуть компетентності у ділянці індивідуальної та командної перекладацької праці.
На початку навчання студенти повинні володіти російською мовою на рівні С1.

Мовна комунікація у бізнесі та управлінні (вищий рівень)

Спеціальність поширює компетентності щодо практичного використання знання іноземної мови у щоденній та професійній комунікації у різних ділянках праці. Навчання рекомендоване передусім особам, які хочуть довести до досконалості власний рівень володіння іноземною мовою та свідомо будувати подальшу професійну кар'єру. Програма нашої спеціалізації запевнює збагачення словникового запасу у різних ділянках, завдяки чому наші випускники вільно послуговуються іноземною мовою та легко знаходять себе у світі міжнародних фірм та корпорацій. Програма навчання зосереджена на мовних та мовознавчих предметах (практичне навчання мови), проте вона також розширює професійні компетенції студентів як майбутніх працівників офісів, фірм та міжнародних корпорацій (іноземна мова у професійній практиці).

Кар'єра

Випускники магістратури російської філології мають кваліфікації для роботи в якості:

  • редактора текстів в друкованих виданнях;
  • помічника в міжнародних компаніях, пов'язаних з російським ринком;
  • працівника сфери послуг, які вимагають передові знання російської мови (наприклад, туризм);
  • працівника закладів культури;
  • співробітника компаній і бізнес-корпорацій;
  • співробітника вузів та науково-дослідних установ і т. д.

Приймальна Комісія​​​​​​​:
тел.: +48 22 656 62 56
Палац Культури і Науки, VIII поверх, каб. 803А
пл. Дефілад 1, 00-901 Варшава, Польща
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl


Полное образовательное предложение БАКАЛАВР:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…