Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Specjalność: Administracja i zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

Studia w ramach specjalności pozwolą na podjęcie pracy w spółkach samorządowych oferujących usługi publiczne np. z zakresu sportu i rekreacji ale także gospodarki komunalnej i kultury. Studiowanie połączyć można tutaj ze swoją pasją szczególnie dla ludzi ciekawych świata. Uczymy umiejętnego rozpoznawania potrzeb klientów oraz planowania różnorodnych i aktywnych form wypoczynku w zróżnicowanych warunkach. Uwzględniając fakt, że turystyka jest w wielu miejscach na świecie sektorem przeżywającym dynamiczny rozwój, specjalność administracja w turystyce i rekreacji jest kierunkiem perspektywicznym a jego ukończenie daje szansę na podniesienie własnych kwalifikacji i zdobycie atrakcyjnej pracy. Prawidłowe przygotowanie i realizacja praktyk studenckich, mogą umożliwić zatrudnienie w podmiotach, w których studenci je odbywają.

Absolwent jest przygotowany do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji. Potrafi organizować pracę oraz podejmować przedsięwzięcia w sferze turystyki i rekreacji. Posiada kompetencje w zakresie: przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym, doboru optymalnych sposobów dostarczania lokalnych usług publicznych, praktycznego wykorzystania narzędzi marketingowych, zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi.

Program kształcenia obejmuje m.in. przedmioty: Wprowadzenie do turystyki i rekreacji, Baza noclegowa w Polsce i na świecie, Krajoznawstwo, Zagospodarowanie turystyczne, Zarządzanie turystyką, Marketing w turystyce i rekreacji.

Wszystkie specjalności na kierunku "Administracja":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Wszystkich zainteresowanych studiowaniem w naszej Uczelni zapraszamy…
W dniu 12 stycznia 2020 roku działające w naszej Uczelni Studenckie…