Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Administracja państwowa i samorządowa

Ta specjalność jest dla Ciebie, jeśli jesteś osobą, która wiąże swoją przyszłość z jednostkami samorządu terytorialnego lub jednostkami administracji państwowej. A może już rozpocząłeś/łaś karierę w administracji państwowej lub samorządowej i chcesz podnieść swoje kompetencje w tym zakresie?

Jako absolwent tej specjalności będziesz przygotowana/y do pełnienia funkcji menedżerskich w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, jak również w organizacjach pozarządowych i podmiotach gospodarczych, realizujących zadania samorządu terytorialnego.

Dzięki studiom we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Praktycznych pozyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu:

●       opracowywania projektów krajowych i unijnych,

●       podejmowania decyzji związanych z różnymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządowych,

●       gromadzenia informacji i analizy danych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w różnych przejawach   

         jego funkcjonowania,

●       oceny efektywności działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmiotów działających na ich zlecenie,

●       rozpoznawania i określania problemów związanych z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości i innowacyjności.

​​​​​Program kształcenia obejmuje m.in. przedmioty: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego, Gospodarka komunalna, Podstawy ochrony środowiska, Polityka społeczno-gospodarcza, Prawo samorządu terytorialnego, Strategia rozwoju regionalnego.

Wszystkie specjalności na kierunku "Administracja":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…