Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Administracja państwowa samorządowa

Specjalność adresowana jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, jego zadaniach i specyfice zarządzania w tym sektorze gospodarki oraz o narzędziach stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności lokalnych i regionalnych. Studentów przygotowujemy do pełnienia funkcji menedżerskich w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, jak również w organizacjach pozarządowych i podmiotach gospodarczych, realizujących zadania samorządu terytorialnego.

Absolwent specjalności administracja w jednostkach samorządu terytorialnego jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji samorządowej każdego szczebla, jednostkach i zakładach budżetowych, a także w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach, które wykonują zadania zlecone jednostek samorządu terytorialnego. Jest przygotowany między innymi do: opracowywania projektów i podejmowania decyzji związanych z różnymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządowych, gromadzenia informacji i analizy danych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w różnych przejawach jego funkcjonowania, oceny efektywności działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmiotów działających na ich zlecenie, rozpoznawania i określania problemów związanych z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości i innowacyjności.

Program kształcenia obejmuje m.in. przedmioty: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego, Gospodarka komunalna, Podstawy ochrony środowiska, Polityka społeczno-gospodarcza, Prawo samorządu terytorialnego, Strategia rozwoju regionalnego.

Wszystkie specjalności na kierunku "Administracja":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy na wykład online: “Rhetoric and Political Communication in…
Członkowie koła pedagogicznego PAEDAGOGICA zorganizowali świąteczne…