Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Administracja w przedsiębiorstwie

Sukces nowoczesnego przedsiębiorstwa zależy głównie od tego, że właściwe informacje docierają we właściwym czasie do właściwego miejsca - jeśli przemawia do ciebie to zdanie, możesz śmiało wybrać specjalność administracja w przedsiębiorstwie.

W ramach tej specjalności przygotowujemy Cię do sprawnego funkcjonowania w każdym przedsiębiorstwie.

Praktyczny profil nauczania pozwala łączyć w procesie kształcenia praktykę (realizowaną w różnych podmiotach gospodarczych i administracyjnych) z przygotowaniem absolwentów do aktywnego działania, tak w realizacji bieżących zadań, jak i pobudzania innowacyjności i przedsiębiorczości.

Realizowany we Wszechnicy program przygotuje Cię do:

●       przyswajania nowych technologii, wykorzystywanych w pracy administracyjnej,

●       zadaniowego podejście do pracy,

●       efektywnego zarządzania czasem i zadaniami zespołu,

●       ustawicznego samorozwoju w dynamicznie ewoluującym środowisku pracy,

●       projektowania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań,

●       zrozumienia i wykorzystywania prawa finansowego oraz rachunkowości finansowej i podatkowej.

Program kształcenia obejmuje m.in. przedmioty: Analiza działalności przedsiębiorstwa, Komunikacja w przedsiębiorstwie, Prawo finansowe, Rachunkowość finansowa i podatkowa, Strategia marketingowa, Zarządzanie projektami.

Wszystkie specjalności na kierunku "Administracja":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…