Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Informatyzacja w administracji 

Dynamicznie wchodząca do naszego życia cyfryzacja, z perspektywy zwykłego obywatela polegająca zwłaszcza na wprowadzeniu internetowych platform (przyjmujących formę elektronicznego urzędu), wymaga od urzędników posiadania teoretycznych oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania nowych instrumentów teleinformatycznych. Specjalność informatyzacja w administracji ma wyposażyć Cię w zakres wiedzy i umiejętności pozwalający na sprostanie takim wymogom. Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w każdym urzędzie administracji rządowej i samorządowej oraz powiązanych jednostkach. Program studiów przygotuje Cię do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych, co w kontekście postępujących obostrzeń w zakresie ochrony danych osobowych urasta do podstawowych kompetencji, pożądanych w zakresie funkcjonowania urzędów przetwarzających dane osobowe. Dlatego, jako nasz student będziesz uczył się:

·        planowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w administracji,

·        kreowania roli informatyzacji we współpracy różnych szczebli administracji oraz podmiotów z nią powiązanych,

·        posługiwania się w praktyce zawodowej nowymi metodami i technikami pracy biurowej wykorzystującymi nowoczesne technologie

         informacyjne,

·        sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji oraz tworzenia efektywnych kanałów komunikacji społecznej,

·        organizowania biuletynu informacji publicznej, zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych, organizacji dostępu do informacji

         publicznej itp.,

·        samodzielności i odpowiedzialności w działaniu.

Program kształcenia obejmuje między innymi takie przedmioty jak: Informatyka w administracji, Systemy pracy grupowej, Bazy danych, Analiza dużych zbiorów danych, Systemy operacyjne, Sieci komputerowe.

Wszystkie specjalności na kierunku "Administracja":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…