Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Informatyzacja administracji publicznej

Dynamicznie rozwijająca się cyfryzacja jak i wirtualizacja platform elektronicznego urzędu wymaga nowych teoretycznych oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania nowych instrumentów teleinformatycznych. Specjalność informatyka w administracji ma wyposażyć absolwentów w zakres wiedzy i umiejętności pozwalający na sprostanie takim wymogom. Absolwent będzie przygotowany do pracy w każdym urzędzie administracji rządowej i samorządowej oraz powiązanych jednostkach. Program studiów przygotowuje do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych, co w kontekście postępujących obostrzeń w zakresie ochrony danych osobowych urasta do podstawowych kompetencji, pożądanych w zakresie funkcjonowania urzędów przetwarzających dane osobowe.

Absolwent specjalności posiadać będzie szeroką wiedzę z zakresu informatyzacji administracji, roli informatyzacji we współpracy różnych szczebli administracji oraz podmiotów z nią powiązanych. Będzie posiadał kompetencje między innymi w zakresie: organizowania biuletynu informacji publicznej, zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych, organizacji dostępu do informacji publicznej, posługiwania się w praktyce zawodowej nowymi metodami i technikami pracy biurowej wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji oraz tworzenia efektywnych kanałów komunikacji społecznej.

Program kształcenia obejmuje między innymi takie przedmioty jak: Informatyka w administracji, Systemy pracy grupowej, Bazy danych, Analiza dużych zbiorów danych, Systemy operacyjne, Sieci komputerowe.

Wszystkie specjalności na kierunku "Administracja":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy na wykład online: “Rhetoric and Political Communication in…
Członkowie koła pedagogicznego PAEDAGOGICA zorganizowali świąteczne…