Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

Specjalność przygotowuje do zatrudnienia w charakterze specjalisty ds. wywiadu gospodarczego ukierunkowanego na pozyskiwanie informacji przydatnych w walce konkurencyjnej oraz ochronę tajemnic własnych przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy. W oparciu o wiedzę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Studenci będą mieli okazję zapoznać się z takimi zagadnieniami jak etyczne i prawne aspekty działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej w Polsce, zadania i struktura komórek bezpieczeństwa w biznesie, identyfikacja potrzeb i wybór źródeł informacji, analiza i opracowanie danych, identyfikacja zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, audyt bezpieczeństwa w firmie, określenie założeń polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, organizacja bezpieczeństwa osobowego, fizycznego i teleinformatycznego, planowanie działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej.

Perspektywy zawodowe:

  • praca w komórkach bezpieczeństwa przedsiębiorstw
  • wywiadownie gospodarcze
  • biura detektywistyczne
  • agencje ochrony mienia i osób 
  • funkcjonariusze służb mundurowych i służb specjalnych

Wszystkie specjalności na kierunku
"Bezpieczeństwo wewnętrzne":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości