Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Filologia angielska (Anglistyka) od podstaw

Studia: I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne w trybie popołudniowym
Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)
Język wykładowy: język polski, język angielski
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Specjalności: NOWOŚĆ - Język IT, NOWOŚĆ - STUDIA DWUJĘZYCZNE opcja Język + Język, Tłumaczenia, Komunikacja językowa w biznesie i administracji, Animacja społeczno-kulturalna, Język dyplomacji i instytucji międzynarodowych

Wybierając kierunek Filologia, wybierasz intensywną praktyczną naukę języka, uzupełnioną wiedzą ogólną z zakresu przedmiotów filologicznych.

Rok zerowy skierowany jest do osób, które miały kontakt z językiem angielskim w bardzo ograniczonym zakresie i które pragną podjąć studia na Filologii angielskiej oraz do tych, które chcą opanować podstawy tego języka w krótkim czasie. Rok zerowy studenci powinni zakończyć na poziomie B1.

Po roku zerowym student posiądzie podstawową wiedzę z zakresu słownictwa oraz gramatyki angielskiej. Będzie potrafił wyrażać opinie, formułować myśli i polecenia oraz zadawać pytania w ramach omawianych zagadnień. Będzie umiał odnaleźć się w prostych sytuacjach za granicą, tj. pytanie o drogę, robienie zakupów, składanie zamówień w barze czy restauracji. Będzie także potrafił określić swoje plany na przyszłość oraz opisać swój życiorys i inne wydarzenia w czasie przeszłym. Dwusemestralna nauka pomoże mu także porozumiewać się w języku angielskim w pracy w formie pisemnej (krótkie listy oraz e-maile) i ustnej.

Po roku zerowym wykłady odbywają się również w języku angielskim. Program studiów obejmuje intensywną naukę języka obcego oraz przygotowanie w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze obszaru danego języka. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych lingwistów oraz native speakerów. Studia stwarzają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wiedzy, kompetencji językowych i społecznych.

Wszechnica Polska we wszystkich programach studiów realizuje zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe dla pracodawcy: kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej, umiejętności uczenia się i własnego rozwoju, kreatywności, kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

Ponadto na wszystkich kierunkach studiów oferujemy możliwość wyboru modułów kształcących kompetencje specjalne z zakresu: przygotowania, zarządzania i rozliczania projektów, przygotowania do pracy dla jednostek samorządu terytorialnego, przygotowania do biznesu, przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, języka obcego z obszaru biznesu i turystyki.

Perspektywy zawodowe: tłumacz, tłumacz publiczny lub tłumacz przysięgły, wydawnictwa i mass-media, przedsiębiorstwa międzynarodowe, jednostki administracji lokalnej i instytucje Unii Europejskiej, instytucje kulturalne, uczelnie wyższe i instytucje badawcze, sektor usług wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego (np. w branży turystycznej).

Specjalności dostępne na kierunku
"Filologia angielska (Anglistyka) od podstaw":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
Zarządzenie nr 30/2020 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w…
Serdecznie zapraszamy wszystkich Wykładowców na szkolenie online z…