Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Animacja społeczno-kulturalna - Nowość!

Specjalność kierowana jest do aktywnych studentów, którzy chcieliby mobilizować społeczności do różnych działań kulturalnych i realizować projekty o charakterze międzynarodowym. Praktyczna znajomość języka uzupełniona wiedzą o historii i rozwoju wybranej kultury pozwoli profesjonalnie realizować inicjatywy międzynarodowe.

Absolwent specjalności będzie:

  • samodzielnie tworzył i zarządał projektami kulturalnymi w skali lokalnej i międzynarodowej
  • posiadał praktyczną umiejętność wybranego języka obcego na poziomie min. C1 oraz drugiego języka na poziomie B2

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kultury, w placówkach kulturalno - oświatowych, ośrodkach szkoleniowo - konferencyjnych, organizacjach rządowych i pozarządowych. Może zostać zatrudniony na wszystkich stanowiskach wymagających umiejętności z zakresu wykorzystania mediów, animacji kultury i edukacji medialnej.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent specjalności Animacja społeczno - kulturalna będzie przygotowany do podjęcia pracy jako:

  • animator w instytucjach kultury
  • organizator aktywności w ośrodkach szkoleniowo - konferencyjnych
  • pracownik organizacji rządowych i pozarządowych realizujących projekty międzynarodowe
  • edukator kulturalny
  • na stanowiskach związanych z organizacją spotkań, eventów i turystyką biznesową

Wszystkie specjalności na kierunku
Filologia angielska (Anglistyka) od podstaw:

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości