Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Filologia francuska (Romanistyka) od podstaw

Studia: I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne,  w trybie popołudniowym
Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)
Język wykładowy: język polski, język francuski
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Specjalności: Studia dwujęzyczne Język + Język, Tłumaczenia, Komunikacja językowa w biznesie i administracji

Wybierając kierunek Filologia, wybierasz intensywną praktyczną naukę języka, uzupełnioną wiedzą ogólną z zakresu przedmiotów filologicznych.

Rok zerowy kierowany jest do osób, które pragną podjąć studia na Filologii francuskiej, a nie miały jeszcze kontaktu z językiem francuskim oraz do tych, którzy chcieliby opanować podstawy tego języka w krótkim czasie. Nauka obejmuje dwa semestry. Rok zerowy kończy się poziomem B1.

Po roku zerowym student posiądzie podstawową wiedzę z zakresu słownictwa oraz gramatyki francuskiej. Będzie potrafił wyrażać opinie, formułować myśli i polecenia oraz zadawać pytania w ramach omawianych zagadnień. Będzie umiał odnaleźć się w prostych sytuacjach za granicą: zapytać o drogę, zrobić zakupy, porozumieć się w hotelu czy restauracji. Będzie także potrafił określić swoje plany na przyszłość oraz napisać swój życiorys i opisać inne wydarzenia w czasie przeszłym. Dwusemestralna nauka pomoże mu także porozumiewać się w języku francuskim w pracy w formie pisemnej (krótkie listy oraz e-maile) oraz ustnej.

Po roku zerowym wykłady odbywają się również w języku francuskim. Program studiów obejmuje intensywną naukę języka obcego oraz przygotowanie w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze obszaru danego języka. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych lingwistów oraz native speakerów. Studia stwarzają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wiedzy, kompetencji językowych i społecznych.

Wszechnica Polska we wszystkich programach studiów realizuje zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe dla pracodawcy: kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej, umiejętności uczenia się i własnego rozwoju, kreatywności, kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

Perspektywy zawodowe: tłumacz, tłumacz publiczny lub tłumacz przysięgły, wydawnictwa i mass-media, przedsiębiorstwa międzynarodowe, jednostki administracji lokalnej i instytucje Unii Europejskiej, instytucje kulturalne, uczelnie wyższe i instytucje badawcze, sektor usług wymagających zaawansowanej znajomości języka francuskiego (np. w branży turystycznej).

 

Specjalności dostępne na kierunku
"Filologia francuska (Romanistyka) od podstaw":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości