Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Filologia hiszpańska (Iberystyka) od podstaw z drugim językiem do wyboru: francuskim lub włoskim

Studia: I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)
Język wykładowy: język polski, język hiszpański
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Specjalności: Studia dwujęzyczne (Język + Język), Tłumaczenia, Komunikacja językowa w biznesie i administracji

Wybierając kierunek Filologia, wybierasz intensywną, praktyczną naukę języka, uzupełnioną wiedzą ogólną z zakresu przedmiotów filologicznych.

Rok zerowy kierowany jest do osób, które pragną podjąć studia na filologii hiszpańskiej, a nie miały jeszcze kontaktu z językiem hiszpańskim, a także do tych, które chciałyby opanować podstawy tego języka w krótkim czasie. Nauka obejmuje dwa semestry. Rok zerowy kończy się poziomem B1.

Po roku zerowym student posiądzie podstawową wiedzę z zakresu słownictwa oraz gramatyki hiszpańskiej. Będzie potrafił wyrażać opinie, formułować myśli i polecenia oraz zadawać pytania w ramach omawianych zagadnień. Będzie umiał odnaleźć się w prostych sytuacjach za granicą, np.: zapytać o drogę, zrobić zakupy, porozumieć się w hotelu czy restauracji. Będzie także potrafił określić swoje plany na przyszłość oraz przygotować swój życiorys i inne wydarzenia w czasie przeszłym. Dwusemestralna nauka pomoże mu także porozumiewać się w języku hiszpańskim w pracy w formie pisemnej (krótkie listy oraz e-maile) oraz ustnej.

Po roku zerowym, tj. od 1 roku studiów licencjackich, wykłady odbywają się również w języku hiszpańskim. Program studiów obejmuje intensywną naukę języka obcego oraz przygotowanie w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze obszaru danego języka. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych lingwistów oraz native speakerów. Studia stwarzają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wiedzy, kompetencji językowych i społecznych.

Wszechnica Polska we wszystkich programach studiów realizuje zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe dla pracodawcy: z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej, umiejętność uczenia się i własnego rozwoju, kreatywność, kierowanie zespołem i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Perspektywy zawodowe: tłumacz, tłumacz publiczny lub tłumacz przysięgły po spełnieniu wymogów określonych ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego; wydawnictwa i mass-media; przedsiębiorstwa międzynarodowe; jednostki administracji lokalnej i instytucje Unii Europejskiej; instytucje kulturalne; uczelnie wyższe i instytucje badawcze; sektor usług wymagających zaawansowanej znajomości języka hiszpańskiego (np. w branży turystycznej).

Specjalności dostępne na kierunku
"Filologia hiszpańska (Iberystyka)" od podstaw:

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy na wykład online: “Rhetoric and Political Communication in…
Członkowie koła pedagogicznego PAEDAGOGICA zorganizowali świąteczne…