Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Filologia niderlandzka od podstaw

Studia: I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne,  w trybie popołudniowym
Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)
Język wykładowy: język polski, język niderlandzki
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Specjalności:  Tłumaczenia, Komunikacja językowa w biznesie i administracji

Filologia niderlandzka od podstaw we Wszechnicy Polskiej to możliwość nauki języka niderlandzkiego dla osób, które chcą rozpocząć studia bez znajomości tego języka.

Rok zerowy kierowany jest do osób, które pragną podjąć studia na Filologii niderlandzkiej, a nie miały jeszcze kontaktu z tym językiem oraz do tych, którzy chcieliby opanować podstawy tego języka w krótkim czasie. Nauka obejmuje dwa semestry. Rok zerowy kończy się poziomem B1.

Po roku zerowym student posiądzie podstawową wiedzę z zakresu słownictwa oraz gramatyki niderlandzkiej. Będzie potrafił wyrażać opinie, formułować myśli i polecenia oraz zadawać pytania w ramach omawianych zagadnień. Będzie umiał odnaleźć się w prostych sytuacjach za granicą: zapytać o drogę, zrobić zakupy, porozumieć się w hotelu czy restauracji. Będzie także potrafił określić swoje plany na przyszłość oraz napisać swój życiorys i opisać inne wydarzenia w czasie przeszłym. Dwusemestralna nauka pomoże mu także porozumiewać się w języku niderlandzkim w pracy w formie pisemnej (krótkie listy oraz e-maile) oraz ustnej.

Po roku zerowym wykłady odbywają się również w języku filologii. Program studiów obejmuje intensywną naukę języka obcego oraz przygotowanie w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze obszaru danego języka. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych lingwistów oraz native speakerów. Wszechnica Polska we wszystkich programach studiów realizuje zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe dla pracodawcy: kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej, umiejętności uczenia się i własnego rozwoju, kreatywności, kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

Ponadto na wszystkich kierunkach studiów oferujemy możliwość wyboru modułów kształcących kompetencje specjalne z zakresu: przygotowania, zarządzania i rozliczania projektów, przygotowania do pracy dla jednostek samorządu terytorialnego, przygotowania do biznesu, przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, języka obcego z obszaru biznesu i turystyki.

Perspektywy zawodowe: tłumacz, tłumacz publiczny lub tłumacz przysięgły po spełnieniu wymogów określonych ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, wydawnictwa i mass-media, przedsiębiorstwa międzynarodowe, instytucje kulturalne, uczelnie wyższe i instytucje badawcze, sektor usług wymagających zaawansowanej znajomości języka Niderlandów (np. w branży turystycznej).

Specjalności dostępne na kierunku
"Filologia niderlandzka od podstaw":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości