Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Filologia niemiecka (Germanistyka) od podstaw

Studia: I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)
Język wykładowy: język polski, język niemiecki
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Specjalności: STUDIA DWUJĘZYCZNE opcja Język + Język, Tłumaczenia, Komunikacja językowa w biznesie i administracji, Język dyplomacji i instytucji międzynarodowych

Wybierając kierunek Filologia, wybierasz intensywną praktyczną naukę języka, uzupełnioną wiedzą ogólną z zakresu przedmiotów filologicznych.

Filologia niemiecka od podstaw we Wszechnicy Polskiej to możliwość nauki języka niemieckiego dla osób, które chcą rozpocząć studia bez znajomości tego języka. Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby w ciągu całej nauki doskonale poznać język niemiecki i opanować umiejętności z wybranej specjalizacji. Na pierwszym tzw. zerowym roku kładziemy nacisk na bardzo intensywną naukę języka. Od drugiego roku studiów zajęcia odbywają się już w języku niemieckim. Do rozpoczęcia studiów na filologii niemieckiej od podstaw nie wymagana jest znajomość języka niemieckiego.

Program studiów obejmuje intensywną naukę języka obcego oraz przygotowanie w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze obszaru danego języka. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych lingwistów oraz native speakerów. Studia stwarzają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wiedzy, kompetencji językowych i społecznych przekraczających założenia tradycyjnych filologii.
Wszechnica Polska we wszystkich programach studiów realizuje zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe dla pracodawcy: kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej, umiejętności uczenia się i własnego rozwoju, kreatywności, kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

Perspektywy zawodowe: tłumacz, tłumacz publiczny lub tłumacz przysięgły po spełnieniu wymogów określonych ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego; wydawnictwa i mass-media; przedsiębiorstwa międzynarodowe; jednostkach administracji lokalnej i instytucje Unii Europejskiej; instytucje kulturalne; uczelnie wyższe i instytucje badawcze; sektor usług wymagających zaawansowanej znajomości języka niemieckiego (np. w branży turystycznej).

Specjalności dostępne na kierunku
"Filologia niemiecka (Germanistyka)" od podstaw:

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości