Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Filologia rosyjska (Rusycystyka) od podstaw

Studia: I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne, w trybie popołudniowym
Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)
Język wykładowy: język polski, język rosyjski
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Specjalności: NOWOŚĆ - Studia dwujęzyczne (Język + Język), Tłumaczenia, Komunikacja językowa w biznesie i administracji

Filologia rosyjska od podstaw we Wszechnicy Polskiej to możliwość nauki języka rosyjskiego dla osób, które chcą rozpocząć studia bez znajomości tego języka.

Rok zerowy kierowany jest do osób, które pragną podjąć studia na Filologii rosyjskiej, a nie miały jeszcze kontaktu z językiem rosyjskim oraz do tych, którzy chcieliby opanować podstawy tego języka w krótkim czasie. Nauka obejmuje dwa semestry. Rok zerowy kończy się poziomem B1.

Po roku zerowym student posiądzie podstawową wiedzę z zakresu słownictwa oraz gramatyki rosyjskiej. Będzie potrafił wyrażać opinie, formułować myśli i polecenia oraz zadawać pytania w ramach omawianych zagadnień. Będzie umiał odnaleźć się w prostych sytuacjach za granicą: zapytać o drogę, zrobić zakupy, porozumieć się w hotelu czy restauracji. Będzie także potrafił określić swoje plany na przyszłość oraz napisać swój życiorys i opisać inne wydarzenia w czasie przeszłym. Dwusemestralna nauka pomoże mu także porozumiewać się w języku rosyjskim w pracy w formie pisemnej (krótkie listy oraz e-maile) oraz ustnej.

Po roku zerowym wykłady odbywają się również w języku rosyjskim. Program studiów obejmuje intensywną naukę języka obcego oraz przygotowanie w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze obszaru danego języka. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych lingwistów oraz native speakerów. Studia stwarzają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wiedzy, kompetencji językowych i społecznych.

Wszechnica Polska we wszystkich programach studiów realizuje zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe dla pracodawcy: kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej; umiejętności uczenia się i własnego rozwoju; kreatywności; kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

Ponadto na wszystkich kierunkach studiów oferujemy możliwość wyboru modułów kształcących kompetencje specjalne z zakresu: przygotowania, zarządzania i rozliczania projektów; przygotowania do pracy dla jednostek samorządu terytorialnego; przygotowania do biznesu;  języka obcego z obszaru biznesu i turystyki.

Perspektywy zawodowe: tłumacz, tłumacz publiczny lub tłumacz przysięgły po spełnieniu wymogów określonych ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego; wydawnictwa i mass-media; przedsiębiorstwa międzynarodowe; instytucje kulturalne; uczelnie wyższe i instytucje badawcze; sektor usług wymagających zaawansowanej znajomości języka rosyjskiego (np. w branży turystycznej).

Specjalności dostępne na kierunku
"Filologia rosyjska (Rusycystyka) od podstaw":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
BEZPŁATNE KURSY z matematyki przygotowujące do egzaminu maturalnego…
BEZPŁATNY WAKACYJNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO!!! Wszechnica Polska Szkoła…