Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Filologia szwedzka (Skandynawistyka)

Studia: I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: język polski, język szwedzki
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Specjalności: Studia dwujęzyczne (Język + Język), Tłumaczenia, Komunikacja językowa w biznesie i administracji

Wybierając kierunek Filologia, wybierasz intensywną, praktyczną naukę języka, uzupełnioną wiedzą ogólną z zakresu przedmiotów filologicznych.

Filologia szwedzka we Wszechnicy Polskiej to przede wszystkim bardzo wysoki poziom praktycznej nauki języka szwedzkiego, połączony z rozwijaniem umiejętności z różnych dziedzin zawodowych w zależności od wybranej specjalności. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lingwistów oraz native speakerów. Do rozpoczęcia studiów na 1 roku studiów niestacjonarnych z zakresu filologii szwedzkiej wymagana jest znajomość języka szwedzkiego na poziomie średniozaawansowanym (B1).

Program studiów obejmuje intensywną naukę języka obcego oraz przygotowanie z zakresu językoznawstwa, z uwzględnieniem takich przedmiotów, jak: gramatyka opisowa, fonetyka, historia języka; kulturoznawstwa: nauka o kulturze i historii krajów hiszpańskiego obszaru językowego; a także historia literatury oraz teoria i praktyka przekładu literackiego i biznesowego. Przekazywana jest także ogólna wiedza z zakresu filozofii, pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania.

Praktyczna znajomość języka będzie w trakcie nauki na studiach uzupełniona wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnofilologicznych, dających szersze spojrzenie na specyfikę języka, a także na literaturę i kulturę tego obszaru językowego. Studenci poznają również język biznesu na potrzeby rozwijania umiejętności związanych z przedsiębiorczością.
Wszechnica Polska we wszystkich programach studiów realizuje zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe dla pracodawcy: z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej, umiejętność uczenia się i własnego rozwoju, kreatywność, kierowanie zespołem i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Perspektywy zawodowe: tłumacz, tłumacz publiczny lub tłumacz przysięgły po spełnieniu wymogów określonych ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego; wydawnictwa i mass-media; przedsiębiorstwa międzynarodowe; jednostki administracji lokalnej i instytucje Unii Europejskiej; instytucje kulturalne; uczelnie wyższe i instytucje badawcze; sektor usług wymagających zaawansowanej znajomości języka szwedzkiego (np. w branży turystycznej).

Specjalności dostępne na kierunku
"Filologia szwedzka (Skandynawistyka) od podstaw":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości