Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

W ramach tej specjalności studenci zapoznają się z otoczeniem prawnym i rynkowym przedsiębiorstwa oraz uzyskują praktyczna wiedzę z zakresu zarządzania jego finansami. Absolwenci uzyskują umiejętności analizowania zjawisk finansowych, szans i zagrożeń biznesu oraz uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalność przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach komercyjnych i instytucjach pośrednictwa finansowego w charakterze analityka finansowego, specjalisty ds. finansów i menadżera decyzji finansowych lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program kształcenia obejmuje m. in. przedmioty: Negocjacje w biznesie, Budżetowanie i controling, Rachunkowość skomputeryzowana, Zarządzanie finansami, Rachunek kosztów, Prawo finansowe.

Wszystkie specjalności na kierunku "Finanse i rachunkowość":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości