Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Finanse i ubezpieczenia społeczne i majątkowe

Specjalność pozwoli studentom gruntowanie zapoznać się z ekonomicznymi i prawnymi aspektami ubezpieczeń. Po ukończeniu specjalności absolwent:

  • zna podstawowe produkty ubezpieczeniowe
  • stosuje wybrane procedury prawne w praktyce zawodowej związanej z ubezpieczeniami
  • potrafi wykorzystać narzędzia kalkulacji kosztów w zakresie ubezpieczeń

Perspektywy zawodowe:

Absolwent specjalności Finanse i ubezpieczenia społeczne i majątkowe będzie przygotowany do podjęcia pracy jako:

  • pośrednik ubezpieczeniowy
  • agent ubezpieczeniowy
  • specjalista w instytucjach rynku ubezpieczeniowego i zakładach ubezpieczeń
  • ekspert w firmach konsultingowych

Wszystkie specjalności na kierunku "Finanse i rachunkowość":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości