Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Finanse i rachunkowość w języku angielskim

Studia: I stopnia
Tryb: stacjonarne
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy:
język angielski
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, Finanse publiczne

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość we Wszechnicy Polskiej w Warszawie przygotowują do wykonywania szeroko rozumianego zawodu finansisty. Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych i banków, analizy podstawowych zjawisk i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. W procesie kształcenia wyraźny nacisk położony jest na edukację w zakresie finansów i inwestycji w wymiarze międzynarodowym, co pozwala odnaleźć się na krajowym i zagranicznym rynku pracy.

Dzięki praktycznym zajęciom we Wszechnicy Polskiej absolwenci potrafią rozpoznać istotne problemy podmiotów gospodarczych i podejmować trafne decyzje. Zaopatrzeni w profesjonalną wiedzę i umiejętności potrafią prowadzić rachunkowość i rozliczenia finansowe, kontrolować dokumenty księgowe, projektować przedsięwzięcia finansowe.

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu: prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji finansowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej, oceny kondycji finansowej i pozycji rynkowej podmiotów gospodarczych, przepisów prawa i ich odniesienia do praktyki gospodarczej, księgowania operacji gospodarczych, sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych, poprawy kondycji finansowej każdej jednostki, jej restrukturyzacji i sanacji, najkorzystniejszych źródeł finansowania działalności, identyfikacji rodzajów ryzyka w działalności gospodarczej, wyboru strategii podatkowej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wszechnica Polska we wszystkich programach studiów realizuje zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe dla pracodawcy: kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej, umiejętności uczenia się i własnego rozwoju, kreatywności, kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

Ponadto na wszystkich kierunkach studiów oferujemy możliwość wyboru modułów kształcących kompetencje specjalne z zakresu: przygotowania, zarządzania i rozliczania projektów, przygotowania do pracy dla jednostek samorządu terytorialnego, przygotowania do biznesu, języka obcego z obszaru biznesu.

Perspektywy zawodowe: instytucje lub przedsiębiorstwa, mającej do czynienia z rachunkowością finansową i menedżerską, doradztwo podatkowe i prawne, banki centralne, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne, domy maklerskie, administracja publiczna, firmy użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa produkcyjne – w działach nadzoru, kontroli i audytu, analityk finansowy, doradca inwestycyjny, makler giełdowy, doradca finansowy.

Specjalności dostępne na kierunku
"Finanse i rachunkowość w języku angielskim":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości