Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Finanse publiczne

Studia na tej specjalności umożliwiają pogłębienie wiedzy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, podatków i kontroli finansowej. Wiedza ta pozwoli na racjonalne rozwiązywanie problemów samorządowych, podejmowanie decyzji strategicznych oraz gospodarowania finansami. Po ukończeniu studiów na tej specjalności możesz ubiegać się o zatrudnienie m.in. w: przedsiębiorstwach komunalnych; strukturach administracyjnych na szczeblu lokalnym, np. w zarządach gmin, powiatach ziemskich i grodzkich czy też w urzędach marszałkowskich; fundacjach i instytucjach publicznych zagospodarowujących fundusze pomocowe Unii Europejskiej przeznaczone na restrukturyzację gospodarki i wyrównanie poziomu rozwoju gospodarczego nowych regionów; izbach i urzędach skarbowych, a także w biurach rachunkowych.

Specjalność "Finanse publiczne" jest uruchamiana w chwili zapisania się na nią odpowiedniej liczby studentów.

Wszystkie specjalności na kierunku
"Finanse i rachunkowość w języku angielskim":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości