Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Pedagogika

Studia: I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: język polski
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Specjalności: Mediator w szkole, Mediacje rodzinne, Wychowawca i opiekun dziecka, Resocjalizacja, Terapia pedagogiczna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Coaching

Chcesz zdobyć rzetelne podstawy do pracy pedagogicznej?

Pedagogika jest kierunkiem dla Ciebie!

Oferujemy studia, które dadzą solidne przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne. Nasz program proponuje zajęcia praktyczne niezbędne do zrozumienia społeczno-kulturowego procesu nauczania i uczenia się oraz pracy opiekuńczo – wychowawczej. Na naszym kierunku studenci przygotowywani są do kształtowania własnej ścieżki zawodowej i rozwoju osobistego.

Nasi absolwenci, to wykwalifikowani specjaliści w zakresie pedagogiki, nauczania i wychowania, świetnie odnajdujący się w szybko zmieniającym się świecie. Studenci kończący nasze studia to osoby rzetelne, kreatywne, posiadające wysokie kompetencje społeczne, przygotowane do rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych, wdrożone do aktywnego samorozwoju.

Wszechnica Polska we wszystkich programach studiów realizuje zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe dla pracodawcy: kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej, umiejętności uczenia się i własnego rozwoju, kreatywności, kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

Perspektywy zawodowe:  centra kształcenia ustawicznego, lub instytucje pozaszkolne, opiekuńcze placówki oświatowe, internaty, centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, instytucje interwencyjne, domy opieki paliatywnej, ośrodki animacji społeczno-kulturalnej, domy i centra kultury, ośrodki wypoczynku, kluby seniora oraz domy i ośrodki pobytu dziennego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, instytucje dialogu społecznego i instytucje partnerstwa lokalnego.

Specjalności dostępne na kierunku "Pedagogika":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy na wykład online: “Rhetoric and Political Communication in…
Członkowie koła pedagogicznego PAEDAGOGICA zorganizowali świąteczne…