Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień

Specjalność przygotowująca do profesjonalnego podejmowania działań resocjalizacyjnych i psychologiczno-pedagogicznych z zakresu profilaktyki uzależnień. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach pedagoga lub wychowawcy w: placówkach resocjalizacyjnych, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna; Pedagogika dorosłych; Prawo rodzinne i opiekuńcze; Psychologia niedostosowania społecznego; Metodyka profilaktyki uzależnień; Metodyka pracy resocjalizacyjnej; Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży; Psychopatologia z elementami psychiatrii; Psychoterapia i pomoc psychologiczna.

Specjalność "Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień" jest uruchamiana w chwili zapisania się na nią odpowiedniej liczby studentów.

Wszystkie specjalności na kierunku "Pedagogika":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zarządzenie Rektora nr 12/2020 z dnia 25 maja 2020r.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Poz.911