Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Terapia pedagogiczna

Specjalność pozwala na uzyskanie kompetencji z zakresu podstaw diagnozowania i realizacji terapii pedagogicznej. Przygotowuje do prowadzenia terapii pedagogicznej w szkołach i innych placówkach o charakterze poradniczym i terapeutycznym w zakresie działań pedagogicznych.

Absolwenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje do podejmowania działań o charakterze diagnostyczno-wspomagającym, rehabilitacyjnym i terapeutycznym z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z ich rodzinami, nauczycielami i opiekunami. Ich zakres kwalifikacji obejmuje także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wszystkie specjalności na kierunku "Pedagogika":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości