Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Wychowawca i opiekun dziecka

Program specjalności pozwala sprostać oczekiwaniom współczesnych rodzin i instytucji wychowawczych wobec kształcenia kadr posiadających kwalifikacje będące odpowiedzią nie tylko na klasyczne dylematy opiekuńczo - wychowawcze, ale przede wszystkim dostosowanych do zmieniających się warunków nowoczesnych społeczeństw.

Po ukończeniu specjalności student będzie:

  • znał problematykę stymulacji i patologii rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego dzieci i młodzieży
  • umiał zastosować w praktyce tradycyjne i współczesne rozwiązania w zakresie opieki i wychowania dzieci
  • potrafił kształtować środowisko wychowawczo - opiekuńcze zgodnie ze współczesnymi koncepcjami i zasadami pedagogicznymi​​​​​​​​​

Perspektywy zawodowe:

Absolwent specjalności Wychowawca i opiekun dziecka będzie przygotowany do podjęcia pracy jako:

  • wychowawca w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych
  • wychowawca w placówkach wychowawczo - opiekuńczych 
  • specjalista w środowiskowym domu opieki społecznej nad dzieckiem, domu dziecka
  • specjalista ds. działań wychowawczych i opiekuńczych
  • profesjonalny opiekun dziecka
  • doradca z zakresu wychowania i opieki nad dzieckiem w instytucjach oświaty, instytucjach wspierających rodziny (np. centra wspierania rodzin)

 

Wszystkie specjalności na kierunku "Pedagogika":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości