Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Zdrowie publiczne

Studia: I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy:
język polski
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Specjalności: Promocja zdrowego żywienia i dietetyki

Kierunek Zdrowie Publiczne umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych, umożliwiającą precyzyjne rozpoznanie szerokiego spektrum problemów związanych ze zdrowiem publicznym oraz umiejętne zastosowanie środków zaradczych, głównie w zakresie organizacji, ekonomiki, zarządzania, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

Program studiów obejmuje wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie zagrożeń zdrowia, opracowywanie i efektywne realizowanie programów dotyczących profilaktyki oraz promocji zdrowia, zdefiniowanie popytu na zdrowie i na usługi zdrowotne, dokonanie pomiarów korzyści i kosztów programów zdrowotnych, rozwijanie własnej przedsiębiorczości, w sektorze zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowego żywienia i dietetyki. Na kierunku Zdrowie publiczne silny nacisk położony jest na praktyczną naukę języka angielskiego.

Wszechnica Polska we wszystkich programach studiów realizuje zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe dla pracodawcy: kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej, umiejętności uczenia się i własnego rozwoju, kreatywności, kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

Perspektywy zawodowe: realizacja programów ochrony zdrowia, ekonomika i zarządzanie prewencją i promocją zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej, instytucje systemu oświaty, placówki penitencjarne, administracja państwowa, samorząd terytorialny.

Specjalności dostępne na kierunku "Zdrowie publicznie":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
Instytut Filologii i Pedagogiki Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w…
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych ofertą Wszechnicy…