Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Informatyzacja administracji publicznej

Specjalność Informatyka administracji publicznej ma przygotować absolwentów do pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej oraz powiązanych jednostkach. Program studiów przygotowuje do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych, co w kontekście postępujących obostrzeń w zakresie ochrony danych osobowych urasta do podstawowych kompetencji, pożądanych w zakresie funkcjonowania urzędów przetwarzających dane osobowe. W ramach tej specjalności:

  •     posiądziesz szeroką wiedzę z zakresu informatyzacji administracji, roli informatyzacji we współpracy różnych szczebli administracji oraz podmiotów z nią powiązanych;
  •    posiądziesz kompetencje między innymi w zakresie: organizowania biuletynu informacji publicznej, zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych, organizacji dostępu do informacji publicznej;
  •     nauczysz się posługiwania się w praktyce zawodowej nowymi metodami i technikami pracy biurowej wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent specjalności Informatyka administracji publicznej będzie przygotowany do podjęcia pracy w:

  • działach informatycznych firm finansowych, banków, domów maklerskich oraz jednostek samorządu terytorialnego;
  •  firmach doradczych pracujących na rzecz administracji rządowej i samorządowej;
  •   organizacjach międzynarodowych, a w szczególności w krajach Unii Europejskiej;
  • organizacjach integrujących realizację zadań z zakresu administracji publicznej.


Wszystkie specjalności na kierunku "Administracja":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Ważne!!! Od 1 czerwca 2022 r. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w…