Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Prawo administracyjne w samorządzie terytorialnym

Specjalność Prawo administracyjne w samorządzie terytorialnym jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy w wykwalifikowanych pracowników samorządu terytorialnego potrafiących realizować zadania prawno-administracyjne.

Absolwent specjalności będzie wszechstronnie przygotowany do stosowania zdobytych kwalifikacji w administracji samorządu terytorialnego. W ramach zajęć:

  • nauczysz się tworzenia projektów;
  • poznasz różne gałęzie i zastosowania prawa administracyjnego;
  • zdobędziesz praktyczną umiejętność posługiwania się przepisami prawa;

·         zdobędziesz wiedzę w zakresie oceny efektywności działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz rozpoznawania i określania problemów związanych z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości i innowacyjności.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent specjalności  Prawo administracyjne w samorządzie terytorialnym będzie przygotowany do podjęcia pracy w:

  •         administracji samorządowej;
  •      instytucjach gospodarki publicznej;
  •      zakładach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;
  •      instytucjach zajmujących się problematyką ekonomiczno-finansową samorządu terytorialnego.

Wszystkie specjalności na kierunku "Administracja":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości