Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Analiza zagrożeń bezpieczeństwa

Specjalność przygotowuje do zatrudnienia w charakterze specjalisty - analityka zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego powodowanych przez siły natury lub działalność człowieka, godzących w bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo powszechne, spokój, ład i porządek publiczny oraz bezpieczeństwo jednostki.

Studia te kierujemy do osób, które są zainteresowane podjęciem pracy w komórkach ds. bezpieczeństwa instytucji publicznych i przedsiębiorstw, w agencjach ochrony osób i mienia, biurach detektywistycznych, wywiadowniach gospodarczych, firmach zajmujących się instalowaniem i realizowaniem monitoringu, strukturach zarządzania kryzysowego w administracji rządowej i samorządowej, a także w służbach mundurowych: Policji, straży miejskiej, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei itp., również w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Realizowany we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Praktycznych program wprowadzi Cię w tajniki:

  • zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie wewnętrznym,
  • poszukiwania źródeł informacji w bezpieczeństwie wewnętrznym,
  • metodyki działań operacyjno-rozpoznawczych,
  • metodyki pracy analitycznej,
  • metod i technik analitycznych,
  • metodyki przygotowania raportu zagrożeń bezpieczeństwa,
  • wykorzystania analizy zagrożeń.

Wszystkie specjalności na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…