Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Specjalność: Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

Specjalność przygotowuje do zatrudnienia w charakterze rozpoczynającego pracę w zawodzie specjalisty ds. wywiadu gospodarczego ukierunkowanego na pozyskiwanie informacji przydatnych w walce konkurencyjnej oraz ochronę tajemnic własnych przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy. W oparciu o wiedzę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, studenci będą mieli okazję zapoznać się z takimi zagadnieniami jak etyczne i prawne aspekty działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej w Polsce, zadania i struktura komórek bezpieczeństwa w biznesie, identyfikacja potrzeb i wybór źródeł informacji, analiza i opracowanie danych, identyfikacja zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, audyt bezpieczeństwa w firmie, określenie założeń polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, organizacja bezpieczeństwa osobowego, fizycznego i teleinformatycznego, planowanie działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej.

Specjalność przeznaczona jest dla osób zainteresowanych pracą w komórkach bezpieczeństwa przedsiębiorstw, w wywiadowniach gospodarczych, w biurach detektywistycznych, w agencjach ochrony mienia i osób oraz dla kandydatów na funkcjonariuszy służb mundurowych i służb specjalnych.

Wszystkie specjalności na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Dni Otwarte on-line. Chcesz dowiedzieć się więcej o interesującym Cię…