Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe

Zastanawiasz się, jakie studia pozwolą Ci realizować się na różnych polach?

Ważne są dla Ciebie szerokie perspektywy oraz starannie dopracowany program nauczania?

Jesteśmy przekonani, że zarządzanie kryzysowe we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie to kierunek, dzięki któremu rozwiniesz swój potencjał. Studia te kształcą wielotorowo w zakresie rozumienia zagrożeń oraz dają niezbędną wiedzę dotyczącą kierowania przebiegiem działań w kryzysowych sytuacjach. W związku z tym przygotowują one do podjęcia pracy zarówno w komórkach bezpieczeństwa, biurach detektywistycznych, jak i służbach mundurowych.

Specjalność przygotowuje do zatrudnienia w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa wewnętrznego ukierunkowanego na zarządzanie działaniami minimalizującymi skutki sytuacji kryzysowych występujących wewnątrz państwa, powodowanych przez siły natury lub działalność człowieka, godzących w bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo powszechne. Celem zarządzania kryzysowego jest zapobieganie możliwym zagrożeniom połączone z przygotowaniem do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwanie ich skutków oraz odtwarzanie zasobów i odbudowa infrastruktury.

W związku z tym, naszych studentów uczymy:

  • teorii zarządzania kryzysowego,
  • stosowania się do systemu zarządzania kryzysowego,
  • struktury dokumentów zarządzania kryzysowego,
  • wykorzystania sił i środków zarządzania kryzysowego,
  • logistyki w zarządzaniu kryzysowym,
  • metodyki pracy organów zarządzania kryzysowego,
  • planowania i kierowania reagowaniem kryzysowym.

Zarządzanie kryzysowe — studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden z cieszących się największą popularnością kierunków w prowadzonej przez nas placówce edukacyjnej. Są to studia II stopnia prowadzone w trybie zaocznym, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Naszym studentom oferujemy szereg specjalności, jakich mogą się podjąć na bezpieczeństwie wewnętrznym, a są to: analiza zagrożeń kryminalnych, ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzanie kryzysowe, będące niezwykle rozchwytywanym kierunkiem. Dlaczego stawia na niego tak wielu studentów? Ponieważ są to studia nad potencjalnymi kryzysami, które dają wiedzę, narzędzia i umiejętności do skutecznego radzenia sobie z zagrożeniami różnego typu.

Wybierz zarządzanie kryzysowe — ciesz się wszechstronnym wykształceniem, które przygotuje Cię do podjęcia pracy w wielu dziedzinach

Zastanawiasz się, jakie studia pozwolą Ci realizować się na różnych polach? Ważne są dla Ciebie szerokie perspektywy oraz starannie dopracowany program nauczania? Jesteśmy przekonani, że zarządzanie kryzysowe w Szkole Wyższej Wszechnica Polska w Warszawie to kierunek, dzięki któremu rozwiniesz swój potencjał. Studia te kształcą wielotorowo w zakresie rozumienia zagrożeń oraz dają niezbędną wiedzę dotyczącą kierowania przebiegiem działań w kryzysowych sytuacjach. W związku z tym przygotowują one do podjęcia pracy zarówno w komórkach bezpieczeństwa, biurach detektywistycznych, jak i służbach mundurowych. Zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Wszystkie specjalności na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…