Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe

Specjalność przygotowuje do zatrudnienia w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa wewnętrznego ukierunkowanego na zarządzanie działaniami minimalizującymi skutki sytuacji kryzysowych występujących wewnątrz państwa, powodowanych przez siły natury lub działalność człowieka, godzących w bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo powszechne. Celem zarządzania kryzysowego jest zapobieganie możliwym zagrożeniom połączone z przygotowaniem do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwanie ich skutków oraz odtwarzanie zasobów i odbudowa infrastruktury.

Studia te kierujemy do osób, które są zainteresowane podjęciem pracy w komórkach ds. bezpieczeństwa instytucji publicznych i przedsiębiorstw, w agencjach ochrony osób i mienia, biurach detektywistycznych, wywiadowniach gospodarczych, firmach zajmujących się instalowaniem i realizowaniem monitoringu, strukturach zarządzania kryzysowego w administracji rządowej i samorządowej, a także w służbach mundurowych: Policji, Strażach Miejskich (Gminnych), Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei itp., również w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności: Teoria zarządzania kryzysowego, System zarządzania kryzysowego, Struktura dokumentów zarządzania kryzysowego, Siły i środki zarządzania kryzysowego, Logistyka w zarządzaniu kryzysowym, Metodyka pracy organów zarządzania kryzysowego, Planowanie i kierowanie reagowaniem kryzysowym.

Wszystkie specjalności na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zarządzenie Rektora nr 7/2020 z dnia 25 marca 2020r.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Poz. 528 z dnia…