Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Filologia angielska (Anglistyka)

Studia: II stopnia
Tryb: niestacjonarne
Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: język polski, język angielski
Uzyskiwany tytuł: magister
Specjalności: Komunikacja językowa w biznesie i administracji, Język dyplomacji i instytucji międzynarodowych

Język angielski - twoja pasja - nasze doświadczenie!

U nas zdobędziesz i udoskonalisz swoje kompetencje językowe. Dzięki naciskowi na praktyczną naukę języka angielskiego, rozwiniesz umiejętności komunikacyjne z obszaru biznesu, translatoryki czy kultury dyplomatycznej, zależnie od wybranej specjalności.

Jako absolwent/ka Filologii angielskiej znajdziesz zatrudnienie w:

●      międzynarodowym środowisku biznesowym,

●      organizacjach państwowych i pozarządowych,

●      instytucjach edukacyjnych,

●      agencjach reklamowych i domach mediowych,

●      wydawnictwach,

●      biurach tłumaczeń,

●      turystyce,

●      sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego.

Na magisterskich studiach filologicznych studenci doskonalą znajomość języka obcego na poziomie C1 i wyższym oraz zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, teorii i praktyki przekładu. Poznają też język biznesu i zdobywają praktyczne i teoretyczne przygotowanie do nauczania wybranego języka.

Realizowane przez nas kształcenie ma charakter humanistyczny, co staje się gwarantem uwrażliwiania studentów na różnorodność współczesnego świata i otwierania ich na refleksyjne rozwijanie swoich umiejętności językowych i międzykulturowych. Świadomość owego rozwoju stanowi integralny element całościowego rozwoju osobistego studentów.  Możliwa do uzyskania w czasie studiów paletę zawodów łączy wymaganie osiągnięcia wysokiego poziomu kompetencji językowych i kulturowych. Te z kolei stanowią istotny element trójpoziomowego schematu rozwoju, na który składają się nabycie konkretnej wiedzy, rozwijanie konkretnych umiejętności i kształtowanie postaw, uwarunkowanych odpowiednim stopniem rozwoju szeregu kompetencji miękkich. Zaspokojenie ich wszystkich stanowi cel i zakres realizowanego przez nas kształcenia.

Absolwenci studiów magisterskich Filologii angielskiej posiadają kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze: tłumacza – po spełnieniu wymogów określonych ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, redaktora czasopism, propagatora i znawcy kultury krajów danego obszaru językowego, korespondenta zagranicznego, pilota wycieczek zagranicznych / rezydenta / pracownika agencji turystycznych, asystenta w firmach międzynarodowych, pracownika towarzystw lotniczych / lotniska.

Magister filologii angielskiej

Studia magisterskie na kierunku filologia angielska są dedykowane wszystkim tym, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu języka, kultury czy historii Wielkiej Brytanii, ale nie tylko. Są one prowadzone na wysokim poziomie, pozwalając studentom z poziomem C1 nabrać płynności językowej równej C2. Ponadto szeroka gama specjalności i fakultetów umożliwia zaznajomienie się z takimi zagadnieniami, jak angielski w zarządzaniu projektami, biznesie czy też turystyce.

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie — filologia angielska II stopnia

Chciałbyś zostać magistrem filologii angielskiej? Zachęcamy do złożenia podania na prowadzone przez nas studia II stopnia, które pozwolą Ci zdobyć specjalistyczną wiedzę oraz uzyskać wymarzony dyplom. Doświadczona kadra prowadzących, starannie dopracowany plan zajęć oraz interesująca oferta zajęć dodatkowych to tylko część tego, co mamy do zaoferowania we Wszechnicy Polskiej. Przekonaj się sam!

Studia magisterskie — filologia angielska w Warszawie

Studia II stopnia dają naszym studentom szansę na to, aby nabrali eksperckich umiejętności zarówno w zakresie tłumaczeń ustnych, jak i pisemnych. Przygotowują one do podjęcia pracy w różnych miejscach, pozwalają zdobyć teoretyczne oraz praktyczne podstawy do nauczania języka, a do tego są wspaniałą przygodą, którą doceni każdy miłośnik kultury obszaru anglojęzycznego. Stań się jednym z magistrów filologii angielskiej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

Specjalności dostępne na kierunku
"Filologia Angielska (Anglistyka)":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
tel. +48 608 670 533
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…