Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Filologia hiszpańska (Iberystyka)

Studia: II stopnia
Tryb: niestacjonarne
Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: język polski, język hiszpański
Uzyskiwany tytuł: magister
Specjalności: NOWOŚĆ - Studia dwujęzyczne (Język + Język), Tłumaczenia, Komunikacja językowa w biznesie i administracji (poziom zaawansowany)

Na magisterskich studiach filologicznych studenci doskonalą znajomość języka obcego na poziomie C1 i wyższym oraz zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz teorii i praktyki przekładu. Poznają język biznesu, a także najnowszą literaturą hiszpańskiego obszaru językowego (m.in. hiszpańską, meksykańską i argentyńską), pogłębiając wiedzę na temat bogactwa kulturowego Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

Wybrane zajęcia prowadzone są przez native speakerów i profesorów uniwersytetów hiszpańskich z Madrytu i Barcelony. W ramach programu Erasmus+ studenci mają możliwość wyjazdów na stypendia do zagranicznych uczelni partnerskich.

Program studiów magisterskich: wiąże się z rozszerzeniem i uzupełnieniem wiedzy o języku, literaturze i kulturze obszaru danego języka obcego, obejmuje zajęcia utrwalające z zakresu słownictwa i gramatyki, z uwzględnieniem różnic regionalnych (tak w obrębie Hiszpanii, jak i poszczególnych państw Ameryki Łacińskiej) oraz różnych rejestrów języka (język akademicki, język potoczny).

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy: wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce, firmach i instytucjach administracyjno-handlowych, gdzie wymagana jest znajomość języka obcego.

Perspektywy zawodowe: tłumacz, tłumacz publiczny lub tłumacz przysięgły (po spełnieniu wymogów określonych ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego); przedsiębiorstwa międzynarodowe; jednostki administracji lokalnej i instytucje Unii Europiejskiej; instytucje kulturalne; uczelnie wyższe i instytucje badawcze.

Specjalności dostępne na kierunku
"Filologia Hiszpańska (Iberystyka)":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy na wykład online: “Rhetoric and Political Communication in…
Członkowie koła pedagogicznego PAEDAGOGICA zorganizowali świąteczne…